Detail publikace

Effective FPGA Architecture for General CRC

KEKELY Lukáš, CABAL Jakub a KOŘENEK Jan. Effective FPGA Architecture for General CRC. In: Architecture of Computing Systems - ARCS 2019. Neuvedeno: Springer International Publishing, 2019, s. 211-223. ISBN 978-3-030-18655-5.
Název česky
Efektivní FPGA architektura pro obecní CRC
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kekely Lukáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Cabal Jakub, Ing. (CESNET)
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Jak rychlosti digitálních sítí a paměťových rozhraní neustále rostou, je potřeba stále rychlejších implementací kódů pro detekci chyb. Cyklické redundantní součety (CRC) jsou běžně a široce používanými druhy kódů pro zajištění konzistence nebo detekci nahodilých změn v přenášených datech. Představujeme novou FPGA architekturu pro výpočet CRC hodnot navrženou speciálně pro obecné vysokorychlostní datové přenosy. Její unikátní vlastností je schopnost zpracovat vícero nezávislých datových paketů (transakcí) v každém hodinovém taktu, což je nutností k dosažení vysoké celkové propustnosti na velice širokých datových sběrnicích. Navržený přístup je možné efektivně využít v MAC vrstvě Ethernetu pro různé rychlosti, v kontroléru paměti Hybrid Memory Cube (HMC), a mnoha dalších technologiích užívajících jakýkoli druh CRC. Experimentální výsledky potvrzují, že navržená architektura dosahuje efektivní propustnost dostatečnou pro několika-terabitové Ethernetové linky (přes 2 Tbps nebo přes 3000 Mpps) na jediném Xilinx UltraScale+ FPGA čipu. Kromě toho je dosaženo lepšího využití zdrojů na FPGA v porovnání s existující CRC implementaci pro HMC kontrolér (až 70 % úspora).            

Rok
2019
Strany
211-223
Sborník
Architecture of Computing Systems - ARCS 2019
Konference
32nd International Conference on Architecture of Computing Systems, Copenhagen, DK
ISBN
978-3-030-18655-5
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Neuvedeno, CH
DOI
UT WoS
000489754600016
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11987,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Kekely and Jakub Cabal and Jan Ko\v{r}enek",
  title = "Effective FPGA Architecture for General CRC",
  pages = "211--223",
  booktitle = "Architecture of Computing Systems - ARCS 2019",
  year = 2019,
  location = "Neuvedeno, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-030-18655-5",
  doi = "10.1007/978-3-030-18656-2\_16",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11987"
}
Nahoru