Detail publikace

Comparison of Evolutionary Development of Cellular Automata Using Various Representations

BIDLO Michal. Comparison of Evolutionary Development of Cellular Automata Using Various Representations. Mendel, roč. 2019, č. 1, s. 95-102. ISSN 1803-3814. Dostupné z: https://mendel-journal.org/index.php/mendel/article/view/84/112
Název česky
Srovnání evolučního vývinu celulárních automatů využívajících různých representací přechodových funkcí
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Příspěvek uvádí srovnávací studii evolučního návrhu komplexních celulárních automatů. Konkrétně se jedná o problematiku uplatnění 2D celulárních automatů v úloze vývoje vzorů. Jsou uvažovány dvě techniky reprezentace přechodových funkcí pro celulární automaty: konvenční tabulková reprezentace a pokročilý koncept využívající tzv. podmínkových pravidel. Je ukázáno, že použitím vhodného nastavení algoritmů evolučních strategií lze pro oba případy získat výsledky splňující dané specifikace. Dále jsou shrnuty výsledky pozorování vyplývající z analýzy výsledných celulárních automatů. Bylo zjištěno, že chování automatů je značně závislé na použité reprezentaci. Konkrétně u výsledků tabulkové reprezentace vykazují celulární automaty zcela chaotický vývoj, v rámci něhož se na okamžik objeví požadovaný vzor. Naopak v případě použití podmínkových pravidel je cílový vzor konstruován postupně od počátku a eventuálně tvoří stabilní stav automatu. Tato metoda navíc vykazuje značně vyšší úspěšnost, což je jedna z jejích výhod dokládající schopnosti této reprezentace a potřebu jejího dalšího systematického výzkumu.

Rok
2019
Strany
95-102
Časopis
Mendel, roč. 2019, č. 1, ISSN 1803-3814
Vydavatel
Fakulta strojního inženýrství VUT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11999,
  author = "Michal Bidlo",
  title = "Comparison of Evolutionary Development of Cellular Automata Using Various Representations",
  pages = "95--102",
  journal = "Mendel",
  volume = 2019,
  number = 1,
  year = 2019,
  ISSN = "1803-3814",
  doi = "10.13164/mendel.2019.1.095",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11999"
}
Nahoru