Detail publikace

Combining Interactive Spatial Augmented Reality with Head-Mounted Display for End-User Collaborative Robot Programming

BAMBUŠEK Daniel, MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Combining Interactive Spatial Augmented Reality with Head-Mounted Display for End-User Collaborative Robot Programming. In: 2019 28th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). New Delhi: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-9. ISBN 978-1-7281-2622-7.
Název česky
Kombinace interaktivní promítané rozšířené reality s brýlemi pro rozšířenou realitu pro programování kolaborativních robotů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Promítaná rozšířená realita, Head-Mounted Display, Microsoft HoloLens, kolaborativní roboti, programování robota, interakce člověk-robot

Abstrakt

Tento článek navrhuje intuitivní přístup pro programování kolaborativních robotů pomocí kombinace interaktivní promítané rozšířené reality (ISAR - Interactive Spatial Augmented Reality) a brýlí pro rozšířenou realitu (HMD - Head-Mounted Display). Jeho cílem je snížit zátěž uživatele a nechat ho naprogramovat robota rychleji, než s použitím klasických přístupů (např. kinestetické učení). Navržený přístup, kde uživatel jako vstupní zařízení používá brýle pro rozšířenou realitu - Microsoft HoloLens - a stůl s dotykovou vrstvou, na který je promítáno uživatelské rozhraní, je porovnán se základním přístupem, kde uživatel jako vstupní zařízení využívá pouze ramena robota a stůl s dotykovou vrstvou. Mezi hlavní výhody navrženého přístupu patří možnost naprogramovat kolaborativní pracoviště bez přítomnosti robota, zrychlení programování oproti kinstetickému učení a možnost okamžité vizualizace naučených instrukcí robotického programu formou virtuálních objektů za účelem zlepšení uživatelské orientace v rámci těchto programů. Metoda byla vyhodnocena použitím experimentu s návrhem within-subject na setu 20ti uživatelů. Experiment se skládal ze dvou "zvedni a polož" úkolů, ve kterých uživatelé měli nastavit čistý program a následně upravit již existující. Na základě výsledků je navržený přístup programování lepší v kvanlitativních měřeních o 33.84% a o 28.46% v kvantitativních měřeních než původní základní přístup.

Rok
2019
Strany
1-9
Sborník
2019 28th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)
Konference
The 28th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication, New Delhi, IN
ISBN
978-1-7281-2622-7
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
New Delhi, IN
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12007,
  author = "Daniel Bambu\v{s}ek and Zden\v{e}k Materna and Michal Kapinus and V\'{i}t\v{e}zslav Beran and Pavel Smr\v{z}",
  title = "Combining Interactive Spatial Augmented Reality with Head-Mounted Display for End-User Collaborative Robot Programming",
  pages = "1--9",
  booktitle = "2019 28th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)",
  year = 2019,
  location = "New Delhi, IN",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-7281-2622-7",
  doi = "10.1109/RO-MAN46459.2019.8956315",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12007"
}
Soubory
Nahoru