Detail publikace

UAV Range Measurement by Impulse Laser Rangefinder

BALÁŽ Teodor, KREJČÍ Jaroslav, ŠVEC Miroslav a DRAHANSKÝ Martin. UAV Range Measurement by Impulse Laser Rangefinder. In: Proceedings of the 7th International Conference on Military Technologies 2019. Brno: IEEE Computer Society, 2019, s. 1-7.
Název česky
Poziční měření UAV pomocí impulzního laserového dálkoměru
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Baláž Teodor, Pplk. doc. Ing., CSc. (UNOB)
Krejčí Jaroslav, Ing., Ph.D. (UNOB)
Švec Miroslav, Ing. Bc. (UNOB)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Klíčová slova
UAV, laserový dálkoměr, měření vzdálenosti
Abstrakt
V této práci prezentujeme výsledky a analýzu modelování měření pozice UAV. Statistický aparát, použitý v tomto článku, odpovídá specifickému předem vybranému příkladu pohybujícího se UAV se specifikovanými letovými prvky. Zaměřili jsme se na dosažení kvalitativního hodnocení kmitočtu impulsního laserového dálkoměru. Vyhodnocení frekvence je založeno na modelování pravděpodobnosti měření vzdálenosti v závislosti na vzdálenosti UAV.
Rok
2019
Strany
1-7
Sborník
Proceedings of the 7th International Conference on Military Technologies 2019
Konference
International Conference on Military Technologies 2019, Brno, CZ
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12013,
   author = "Teodor Bal\'{a}\v{z} and Jaroslav Krej\v{c}\'{i} and Miroslav \v{S}vec and Martin Drahansk\'{y}",
   title = "UAV Range Measurement by Impulse Laser Rangefinder",
   pages = "1--7",
   booktitle = "Proceedings of the 7th International Conference on Military Technologies 2019",
   year = 2019,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12013"
}
Nahoru