Detail publikace

Visual Analysis of Vehicle Trajectories for Determining Cross-Sectional Load Density

JURÁNEK Roman, ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub, HEROUT Adam a NOVÁK Jan. Visual Analysis of Vehicle Trajectories for Determining Cross-Sectional Load Density. Transactions on Transport Sciences, roč. 2019, č. 10, s. 50-57. ISSN 1802-9876. Dostupné z: https://tots.upol.cz/pdfs/tot/2019/01/06.pdf
Název česky
Vizuální analýza trajektorií vozidel pro určení prevalenčího vytížení silnic
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Novák Jan, Ing., Ph.D. (CDV)
URL
Abstrakt

Cílem této práce bylo analyzovat chování řidičů na silnicích třetí třídy s/bez vodorovného dopravního značení. Tyto silnice bývají dopravně méně vytížené a tedy konvenční krátkodobé studie by neposkytly dostatek dat. Pomocí nahrávacího zařízení jsme pořídili dlouhodobý záznam dopravy (týdny) a navrhli systém pro analýzu trajektorií vozidel s použitím počítačového vidění. Posbírali jsme datovou sadu na šesti různých lokacích obsahujících 1 010 hodin záznamu z denní doby. V této datové sadě byly získány trajektorie více jak 12 000 vozidel, které byly analyzovány. Výsledky ukazují, že vybraný způsob zpracování dat je funkční a poskytuje informace, které by bylo obtížné získat jiným způsobem. Po aplikování vodorovného dopravního značení řidiči zpomalili a jezdili více po vnější straně silnice.

Rok
2019
Strany
50-57
Časopis
Transactions on Transport Sciences, roč. 2019, č. 10, ISSN 1802-9876
Kniha
Transactions on Transport Sciences
Vydavatel
Univerzita Palackého
DOI
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12024,
  author = "Roman Jur\'{a}nek and Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Jakub Sochor and Adam Herout and Jan Nov\'{a}k",
  title = "Visual Analysis of Vehicle Trajectories for Determining Cross-Sectional Load Density",
  pages = "50--57",
  booktitle = "Transactions on Transport Sciences",
  journal = "Transactions on Transport Sciences",
  volume = 2019,
  number = 10,
  year = 2019,
  publisher = "Palacky University",
  ISSN = "1802-9876",
  doi = "10.5507/tots.2019.002",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12024"
}
Nahoru