Detail publikace

Optimizing Convolutional Neural Networks for Embedded Systems By Means of Neuroevolution

BADÁŇ Filip a SEKANINA Lukáš. Optimizing Convolutional Neural Networks for Embedded Systems By Means of Neuroevolution. In: Theory and Practice of Natural Computing. LNCS 11934. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 109-121. ISBN 978-3-030-34499-3.
Název česky
Optimalizace konvolučních neuronových sítí pro vestavěné systémy s využitím neuroevoluce
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Badáň Filip, Ing. (FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

S cílem zvýšit produktivitu návrhářů jsou v poslední době rozvíjeny automatizované metody pro návrh konvolučních neuronových sítí (CNN). V článku je představena neuroevoluční metoda umožňující automatizovaný návrh a aproximaci CNN s ohledem na chybu klasifikace and složitost sítě (měřené jako počet konfigurovatelných parametrů). Metoda podporuje využití výpočtů v pevné řádové čárce ve fázi inference, což vede ke snížení příkonu dané implementace CNN. Experimenty byly provedeny s využitím knihovny TinyDNN na dvou běžných klasifikačních úlohách MNIST a CIFAR-10.

Rok
2019
Strany
109-121
Sborník
Theory and Practice of Natural Computing
Řada
LNCS 11934
Konference
8th International Conference on the Theory and Practice of Natural Computing 2019, Kingston, CA
ISBN
978-3-030-34499-3
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Cham, CH
DOI
UT WoS
000611522600007
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12045,
  author = "Filip Bad\'{a}\v{n} and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Optimizing Convolutional Neural Networks for Embedded Systems By Means of Neuroevolution",
  pages = "109--121",
  booktitle = "Theory and Practice of Natural Computing",
  series = "LNCS 11934",
  year = 2019,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-030-34499-3",
  doi = "10.1007/978-3-030-34500-6\_7",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12045"
}
Nahoru