Detail publikace

Incorporating Petri Nets into DEVS Formalism for Precise System Modeling

KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Incorporating Petri Nets into DEVS Formalism for Precise System Modeling. In: ICSEA 2019, The Fourteenth International Conference on Software Engineering Advances. Valencia: Xpert Publishing Services, 2019, s. 184-189. ISBN 978-1-61208-752-8. Dostupné z: https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2019_8_20_10124
Název česky
Začlenění Petriho sítí do formalismu DEVS pro přesné modelování systému
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Modelování a simulace jsou součástí vývoje softwaru z důvodu jejich schopnosti abstrakce a validace systému. Jednou z motivací výzkumu je orientace na větší interaktivitu při modelování systémových požadavků a možnost zkoumat modely v reálných podmínkách. K dosažení tohoto cíle je třeba systém přesně modelovat. Existuje mnoho vhodných paradigmat; článek se zaměřuje zejména na formalizmy Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) a DEVS. OOPN představuje abstraktní formalismus umožňující přirozený popis paralelismu, synchronizace a nedeterminismu. Formalismus DEVS představuje základ pro teorii modelování a simulace a lze jej považovat za základní platformu pro návrh systémů s více paradigmaty. Proto byl pro modelovací platformu zvolena varianta začlenění formalismu OOPN do formalismu DEVS.

Rok
2019
Strany
184-189
Sborník
ICSEA 2019, The Fourteenth International Conference on Software Engineering Advances
Konference
The Fourteenth International Conference on Software Engineering Advances, Valencia, ES
ISBN
978-1-61208-752-8
Vydavatel
Xpert Publishing Services
Místo
Valencia, ES
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12076,
   author = "Radek Ko\v{c}\'{i} and Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek",
   title = "Incorporating Petri Nets into DEVS Formalism for Precise System Modeling",
   pages = "184--189",
   booktitle = "ICSEA 2019, The Fourteenth International Conference on Software Engineering Advances",
   year = 2019,
   location = "Valencia, ES",
   publisher = "Xpert Publishing Services",
   ISBN = "978-1-61208-752-8",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12076"
}
Nahoru