Detail publikace

Detecting Spoofing Attacks Using VGG and SincNet: BUT-Omilia Submission to ASVspoof 2019 Challenge

ZEINALI Hossein, STAFYLAKIS Themos, ATHANASOPOULOU Georgia, ROHDIN Johan A., GKINIS Ioanis, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Detecting Spoofing Attacks Using VGG and SincNet: BUT-Omilia Submission to ASVspoof 2019 Challenge. In: Proceedings of Interspeech. Graz: International Speech Communication Association, 2019, s. 1073-1077. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2892.pdf
Název česky
Detekce imitátorských útoků pomocí VGG a SincNet: systém VUT-Omilia pro soutěž ASVspoof 2019
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Zeinali Hossein, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Stafylakis Themos (OMILIA)
Athanasopoulou Georgia (OMILIA)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Gkinis Ioanis (OMILIA)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek se zabývá detekcí imitátorských útoků pomocí VGG a SincNet: systém VUT-Omilia pro soutěž ASVspoof 2019.

Rok
2019
Strany
1073-1077
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2019, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech
Konference
INTERSPEECH 2019, INTERSPEECH 2019, AT
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Graz, AT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12086,
  author = "Hossein Zeinali and Themos Stafylakis and Georgia Athanasopoulou and A. Johan Rohdin and Ioanis Gkinis and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Detecting Spoofing Attacks Using VGG and SincNet: BUT-Omilia Submission to ASVspoof 2019 Challenge",
  pages = "1073--1077",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2019,
  number = 9,
  year = 2019,
  location = "Graz, AT",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2019-2892",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12086"
}
Nahoru