Detail publikace

Detecting Spoofing Attacks Using VGG and SincNet: BUT-Omilia Submission to ASVspoof 2019 Challenge

ZEINALI Hossein, STAFYLAKIS Themos, ATHANASOPOULOU Georgia, ROHDIN Johan A., GKINIS Ioanis, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Detecting Spoofing Attacks Using VGG and SincNet: BUT-Omilia Submission to ASVspoof 2019 Challenge. In: Proceedings of Interspeech. Graz: International Speech Communication Association, 2019, s. 1073-1077. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2892.pdf
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Zeinali Hossein, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Stafylakis Themos (OMILIA)
Athanasopoulou Georgia (OMILIA)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Gkinis Ioanis (OMILIA)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

V tomto příspěvku uvádíme systémový popis společného úsilí Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Omilia - Conversational Intelligence pro výzvu ASVSpoof2019 Spoofing and Countermeasures. Primární podání pro fyzický přístup (PA) je spojení dvou sítí VGG, trénovaných na jednokanálových a dvoukanálových funkcích. Pro logický přístup (LA) je náš primární systém fúzí VGG a nedávno zavedené architektury SincNet. Výsledky PA ukazují, že navrhované sítě přinášejí velmi konkurenceschopný výkon za všech podmínek a dosáhly 86% relativního zlepšení ve srovnání s oficiální základní úrovní. Na druhou stranu výsledky v LA ukázaly, že ačkoli navrhovaná architektura a tréninková strategie funguje velmi dobře při určitých spoofingových útocích, nedokáže zobecnit určité útoky, které jsou během tréninku neviditelné.

Rok
2019
Strany
1073-1077
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2019, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech
Konference
INTERSPEECH 2019, INTERSPEECH 2019, AT
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Graz, AT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12086,
  author = "Hossein Zeinali and Themos Stafylakis and Georgia Athanasopoulou and A. Johan Rohdin and Ioanis Gkinis and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Detecting Spoofing Attacks Using VGG and SincNet: BUT-Omilia Submission to ASVspoof 2019 Challenge",
  pages = "1073--1077",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2019,
  number = 9,
  year = 2019,
  location = "Graz, AT",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2019-2892",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12086"
}
Nahoru