Detail publikace

Self-supervised speaker embeddings

STAFYLAKIS Themos, ROHDIN Johan A., PLCHOT Oldřich, MIZERA Petr a BURGET Lukáš. Self-supervised speaker embeddings. In: Proceedings of Interspeech. Graz: International Speech Communication Association, 2019, s. 2863-2867. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2842.pdf
Název česky
Embeddingy charakterizující mluvčího se samoučením
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Stafylakis Themos (OMILIA)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mizera Petr (OMILIA)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o embeddingech, které charakterizují mluvčího se samoučením. Autoři článků zkoumají alternativní tréninkovou strategii, která by umožnila použití neoznačených promluv v trénovaní.

Rok
2019
Strany
2863-2867
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2019, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech
Konference
INTERSPEECH 2019, INTERSPEECH 2019, AT
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Graz, AT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12092,
  author = "Themos Stafylakis and A. Johan Rohdin and Old\v{r}ich Plchot and Petr Mizera and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "Self-supervised speaker embeddings",
  pages = "2863--2867",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2019,
  number = 9,
  year = 2019,
  location = "Graz, AT",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2019-2842",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12092"
}
Nahoru