Detail publikace

A multi purpose and large scale speech corpus in Persian and English for speaker and speech Recognition: the DeepMine database

ZEINALI Hossein, ČERNOCKÝ Jan a BURGET Lukáš. A multi purpose and large scale speech corpus in Persian and English for speaker and speech Recognition: the DeepMine database. In: IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop - Proceedings (ASRU). Sentosa, Singapore: IEEE Signal Processing Society, 2019, s. 397-402. ISBN 978-1-7281-0306-8.
Název česky
Víceúčelový velký řečový korpus perštiny a angličtiny pro rozpoznávání řeči a řečníka: databáze DeepMine
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Tento článek pojednává o víceúčelovém velkém řečovém korpusu perštiny a angličtiny pro rozpoznávání řeči a řečníka: databáze DeepMine.

Rok
2019
Strany
397-402
Sborník
IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop - Proceedings (ASRU)
Konference
2019 IEEE AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION AND UNDERSTANDING WORKSHOP (ASRU 2019), Singapore, SG
ISBN
978-1-7281-0306-8
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Sentosa, Singapore, SG
DOI
UT WoS
000539883100053
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12153,
  author = "Hossein Zeinali and Jan \v{C}ernock\'{y} and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "A multi purpose and large scale speech corpus in Persian and English for speaker and speech Recognition: the DeepMine database",
  pages = "397--402",
  booktitle = "IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop - Proceedings (ASRU)",
  year = 2019,
  location = "Sentosa, Singapore, SG",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "978-1-7281-0306-8",
  doi = "10.1109/ASRU46091.2019.9003882",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12153"
}
Nahoru