Detail publikace

The AQUAS ECSEL Project Aggregated Quality Assurance for Systems: Co-Engineering Inside and Across the Product Life Cycle

POMANTE Luigi, MUTTILLO Vittoriano, KŘENA Bohuslav, VOJNAR Tomáš, VELJKOVIĆ Filip, MAGNIN Pacôme, MATSCHNIG Martin, FISCHER Bernhard, MARTINEZ Jabier a GRUBER Thomas. The AQUAS ECSEL Project Aggregated Quality Assurance for Systems: Co-Engineering Inside and Across the Product Life Cycle. Microprocessors and Microsystems, roč. 2019, č. 69, s. 54-67. ISSN 0141-9331. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014193311930047X
Název česky
ECSEL projekt AQUAS Celkové zajištění kvality systémů: Souběžný vývoj v průběhu celého životního cyklu produktu
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Pomante Luigi (univaq)
Muttillo Vittoriano (univaq)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Veljković Filip (TASE)
Magnin Pacôme (SPLM+)
Matschnig Martin (Siemens)
Fischer Bernhard (Siemens)
Martinez Jabier (TECNALIA)
Gruber Thomas (AIT)
URL
Klíčová slova

Kyber-fyzikální systémy, bezpečnost, zabezpečení, výkonnost, souběžný vývoj, životní cyklus produktu

Abstrakt

V moderní době složitost  vytvářených systémů neustále roste, k čemuž přispívá propojování vestavěných systémů s reálným světem. Tato složitost způsobuje rostoucí obtíže s ověřováním různých vlastností systémů včetně jejich bezpečnosti (ve smyslu správnosti a spolehlivosti), zabezpečení proti útokům a výkonnosti. Projekt AQUAS zkoumá výzvy vyplývající ze vzájemné závislosti mezi bezpečností, zabezpečením a výkonností systémů a zaměřuje se na efektivní řešení v průběhu celého životního cyklu produktu. Tento projekt využívá znalosti jednotlivých partnerů získaných v současných nebo předchozích projektech EU a klade si za cíl demonstrovat nově vyvinuté metody a techniky pro souběžný vývoj na případových studiích z oblasti letectví, lékařství, dopravy a řízení průmyslové výroby.

Rok
2019
Strany
54-67
Časopis
Microprocessors and Microsystems, roč. 2019, č. 69, ISSN 0141-9331
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
UT WoS
000478710700006
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12191,
  author = "Luigi Pomante and Vittoriano Muttillo and Bohuslav K\v{r}ena and Tom\'{a}\v{s} Vojnar and Filip Veljkovi\'{c} and Pac\^{o}me Magnin and Martin Matschnig and Bernhard Fischer and Jabier Martinez and Thomas Gruber",
  title = "The AQUAS ECSEL Project Aggregated Quality Assurance for Systems: Co-Engineering Inside and Across the Product Life Cycle",
  pages = "54--67",
  journal = "Microprocessors and Microsystems",
  volume = 2019,
  number = 69,
  year = 2019,
  ISSN = "0141-9331",
  doi = "10.1016/j.micpro.2019.05.013",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12191"
}
Nahoru