Detail publikace

Determining Vehicle Turn Counts at Multiple Intersections by Separated Vehicle Classes Using CNNs

FOLENTA Ján, ŠPAŇHEL Jakub, BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Determining Vehicle Turn Counts at Multiple Intersections by Separated Vehicle Classes Using CNNs. In: 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, roč. 2020. Seattle, WA: IEEE Computer Society, 2020, s. 2544-2549. ISBN 978-1-7281-9360-1. ISSN 2160-7516. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9150881
Název česky
Určování počtu průjezdu vozidel křižovatkou dle tříd s použitím konvolučních neuronových sítí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Folenta Ján, Ing. (FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Bartl Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

počítání vozidel, třídy vozidel, křižovatky, detekce, trackování, konvoluční neuronové sítě

Abstrakt

V našem příspěvku do NVIDIA AI City Challenge 2020 se věnujeme problému počítání vozidel podle jejich třídy na více křižovatkách. Naše řešení je založeno na počítání průjezdu s použitím trajektorií vozidel s pomocí konvolučních neuronových sítí v části detekční i během sledování trajektorií. Dosáhli jsme 6. místa v části na "Track 1 - Dataset A" se skóre S1 Total = 0,8829, S1 Total = 0.8829, (mwRMSE = 4.3616, S1 Effectiveness = 0.9094, S1 Efficiency = 0.8212). 

Rok
2020
Strany
2544-2549
Časopis
Proceedings of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), roč. 2020, č. 7, ISSN 2160-7516
Sborník
2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)
Řada
IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops
Konference
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops 2020, Seattle, Washington, US
ISBN
978-1-7281-9360-1
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Seattle, WA, US
DOI
UT WoS
000788279002066
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12285,
  author = "J\'{a}n Folenta and Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Vojt\v{e}ch Bartl and Adam Herout",
  title = "Determining Vehicle Turn Counts at Multiple Intersections by Separated Vehicle Classes Using CNNs",
  pages = "2544--2549",
  booktitle = "2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)",
  series = "IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops",
  journal = "Proceedings of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)",
  volume = 2020,
  number = 07,
  year = 2020,
  location = "Seattle, WA, US",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-7281-9360-1",
  ISSN = "2160-7516",
  doi = "10.1109/CVPRW50498.2020.00306",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12285"
}
Nahoru