Detail publikace

How does road marking in horizontal curves influence driving behaviour?

HAVRÁNEK Pavel, ZŮVALA Robert, ŠPAŇHEL Jakub, HEROUT Adam, VALENTOVÁ Veronika a AMBROS Jiří. How does road marking in horizontal curves influence driving behaviour?. European Transport Research Review, roč. 12, č. 1, 2020, s. 1-11. ISSN 1866-8887. Dostupné z: https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-020-00425-7
Název česky
Jak ovlivňuje horizontální silniční značení jízdní chování v zatáčkách?
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Havránek Pavel, Ing. (CDV)
Zůvala Robert, Mgr. (CDV)
Špaňhel Jakub, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Valentová Veronika, Ing., Ph.D. (CDV)
Ambros Jiří, Ing., Ph.D. (CDV)
URL
Abstrakt

Účel: Vzhledem k nejednotnému uplatňování různých dopravních značek na českých venkovských silnicích existuje otázka Jak ovlivňuje horizontální silniční značení jízdní chování v zatáčkách?" Cílem studie bylo posoudit, jak středová čára a vyznačení krajnic ovlivňují chování při řízení.
Metody: Zaměření studie bylo na kritické podmínky. Bylo vybráno šest sekundárních venkovských silnic s poloměry zakřivení pod 200 m, kde byl sledován pohyb vozidel před značení a po vyznačení vodorovného dopravního značení. Sledovanými indikátory byly průměrná rychlost a poloha na silnici, které byly získány pomocí trajektorií vozidel detekovaných ve videozáznamech se známou kalibrací kamery.
Výsledky: Výsledky naznačily, že rychlost se snížila jak u vyznačených krajnic, tak u středových čar; co se týče pozic na silnici, vyznačení krajnic bylo spojeno s posunem trajektorií jízdy směrem ke středu silnice a středové čáry byly spojeny s posunutím trajektorií jízdy směrem k okrajům silnice.
Závěry: Uvedené trendy budou pravděpodobně ovlivněny i dalšími faktory, jako jsou konkrétní hodnoty poloměrů zatáčky, převýšení, rychlostní profil nebo parametry okolí vozovky. Následující studie by se proto měla zaměřit na sběr dat ve větším vzorku lokalit a vytvoření průřezového modelu, který statisticky propojí uvedené charakteristiky s bezpečností.

Rok
2020
Strany
1-11
Časopis
European Transport Research Review, roč. 12, č. 1, ISSN 1866-8887
Kniha
European Transport Research Review
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
UT WoS
000536239100002
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12286,
  author = "Pavel Havr\'{a}nek and Robert Z\r{u}vala and Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Adam Herout and Veronika Valentov\'{a} and Ji\v{r}\'{i} Ambros",
  title = "How does road marking in horizontal curves influence driving behaviour?",
  pages = "1--11",
  booktitle = "European Transport Research Review",
  journal = "European Transport Research Review",
  volume = 12,
  number = 1,
  year = 2020,
  ISSN = "1866-8887",
  doi = "10.1186/s12544-020-00425-7",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12286"
}
Nahoru