Detail publikace

Analysis of ABC Submission to NIST SRE 2019 CMN and VAST Challenge

ALAM Jahangir, BOULIANNE Gilles, BURGET Lukáš, DAHMANE Mohamed, DIEZ Sánchez Mireia, GLEMBEK Ondřej, LALONDE Marc, LOZANO Díez Alicia, MATĚJKA Pavel, MIZERA Petr, MOŠNER Ladislav, NOISEUX Cédric, MONTEIRO Joao, NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, SLAVÍČEK Josef, STAFYLAKIS Themos, ST-CHARLES Pierre-Luc, WANG Shuai a ZEINALI Hossein. Analysis of ABC Submission to NIST SRE 2019 CMN and VAST Challenge. In: Proceedings of Odyssey 2020 The Speaker and Language Recognition Workshop. Tokyo: International Speech Communication Association, 2020, s. 289-295. ISSN 2312-2846. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Odyssey_2020/abstracts/73.html
Název česky
Analýza systému ABC pro evaluaci NIST SRE 2019 v kategoriích CMN a VAST
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Alam Jahangir (CRIM)
Boulianne Gilles (CRIM)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Dahmane Mohamed (CRIM)
Diez Sánchez Mireia, M.Sc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Lalonde Marc (CRIM)
Lozano Díez Alicia, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mizera Petr (OMILIA)
Mošner Ladislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Noiseux Cédric (CRIM)
Monteiro Joao (CRIM)
Novotný Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc. (UPGM FIT VUT)
Slavíček Josef (Phonexia)
Stafylakis Themos (OMILIA)
St-Charles Pierre-Luc (CRIM)
Wang Shuai (UPGM FIT VUT)
Zeinali Hossein, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Rok
2020
Strany
289-295
Časopis
Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop, roč. 2020, č. 11, ISSN 2312-2846
Sborník
Proceedings of Odyssey 2020 The Speaker and Language Recognition Workshop
Konference
Odyssey 2020: The Speaker and Language Recognition Workshop, Tokyo, JP
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Tokyo, JP
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12292,
  author = "Jahangir Alam and Gilles Boulianne and Luk\'{a}\v{s} Burget and Mohamed Dahmane and Mireia S\'{a}nchez Diez and Ond\v{r}ej Glembek and Marc Lalonde and Alicia D\'{i}ez Lozano and Pavel Mat\v{e}jka and Petr Mizera and Ladislav Mo\v{s}ner and C\'{e}dric Noiseux and Joao Monteiro and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Old\v{r}ich Plchot and A. Johan Rohdin and Anna Silnova and Josef Slav\'{i}\v{c}ek and Themos Stafylakis and Pierre-Luc St-Charles and Shuai Wang and Hossein Zeinali",
  title = "Analysis of ABC Submission to NIST SRE 2019 CMN and VAST Challenge",
  pages = "289--295",
  booktitle = "Proceedings of Odyssey 2020 The Speaker and Language Recognition Workshop",
  journal = "Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop",
  volume = 2020,
  number = 11,
  year = 2020,
  location = "Tokyo, JP",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "2312-2846",
  doi = "10.21437/Odyssey.2020-41",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12292"
}
Nahoru