Detail publikace

The architecture of Fitcrack distributed password cracking system, version 2

HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, VEČEŘA Vojtěch, MÚČKA Matúš, HORÁK Adam, BOLVANSKÝ Dávid a ŽENČÁK Tomáš. The architecture of Fitcrack distributed password cracking system, version 2. FIT-TR-2020-04, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2020.
Název česky
Architektura systému Fitcrack pro distribuované lámání hesel, verze 2
Typ
technická zpráva
Jazyk
angličtina
Autoři
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Zobal Lukáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Večeřa Vojtěch, Ing. (UIFS FIT VUT)
Múčka Matúš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Horák Adam, Ing. (FIT VUT)
Bolvanský Dávid, Ing. (FIT VUT)
Ženčák Tomáš, Ing. (FIT VUT)
Klíčová slova

Fitcrack, lámání hesel, distribuovaný výpočet, BOINC, hashcat, GPGPU

Abstrakt

Tato aktualizovaná technická zpráva popisuje architekturu systému Fitcrack pro distribuované lámání hesel, který byl vyvinut v rámci projektu Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů. Fitcrack je open-source řešení pro získávání hesel z různých typů kryptografických hešů. Zároveň funguje jako platforma pro výzkum a vývoj nových metodologií lámání hesel. Technická zpráva popisuje architekturu serverové i klientské části aplikace, dokumentuje všechny subsystémy, rozhraní a protokoly, které jsou v systému použity. Oproti původní zprávě tato aktualizovaná verze zahrnuje popis nových modulů a serverových služeb, techniky pro útok pomocí algoritmu PRINCE, PCFG a dalších vylepšení.

Rok
2020
Strany
85
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
FIT-TR-2020-04, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB12300,
   author = "Radek Hranick\'{y} and Luk\'{a}\v{s} Zobal and Vojt\v{e}ch Ve\v{c}e\v{r}a and Mat\'{u}\v{s} M\'{u}\v{c}ka and Adam Hor\'{a}k and D\'{a}vid Bolvansk\'{y} and Tom\'{a}\v{s} \v{Z}en\v{c}\'{a}k",
   title = "The architecture of Fitcrack distributed password cracking system, version 2",
   pages = 85,
   year = 2020,
   location = "FIT-TR-2020-04, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12300"
}
Soubory
Nahoru