Detail publikace

JPEG 2000: Guide for Digital Libraries

BAŘINA David a KLÍMA Ondřej. JPEG 2000: Guide for Digital Libraries. Digital Library Perspectives, roč. 36, č. 3, 2020, s. 249-263. ISSN 2059-5816.
Název česky
JPEG 2000: Příručka pro digitální knihovny
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Zachování kulturního dědictví, Ztrátová komprese, JPEG 2000

Abstrakt

Standard JPEG 2000 se používá v mnoha oblastech, například k zachování kulturního dědictví. Na rozdíl od svého předchůdce JPEG je komprese JPEG 2000 ovlivněna velkým počtem parametrů, které určují její účinnost. Některé z nich jsou určeny specifickými potřebami konkrétních případů použití, jiné umožňují ovlivnit (1) nároky na zdroje a (2) kompromis kompresního poměru a kvality. Zainteresovaní uživatelé obvykle volí tyto parametry podle určitých pokynů či analýz. Nevhodné nastavení parametrů však může snadno vést ke kompresi, která není optimální ani z hlediska (1), ani (2). Tento článek slouží jako příručka pro instituce kulturního dědictví, včetně knihoven, archivů a muzeí.

Rok
2020
Strany
249-263
Časopis
Digital Library Perspectives, roč. 36, č. 3, ISSN 2059-5816
Vydavatel
Emerald Group Publishing Limited
DOI
UT WoS
000538069100001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12302,
  author = "David Ba\v{r}ina and Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma",
  title = "JPEG 2000: Guide for Digital Libraries",
  pages = "249--263",
  journal = "Digital Library Perspectives",
  volume = 36,
  number = 3,
  year = 2020,
  ISSN = "2059-5816",
  doi = "10.1108/DLP-03-2020-0014",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12302"
}
Soubory
Nahoru