Detail publikace

Analysis of Software-Implemented Fault Tolerance: Case Study on Smart Lock

LOJDA Jakub, PÁNEK Richard, PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, KRČMA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Analysis of Software-Implemented Fault Tolerance: Case Study on Smart Lock. In: 2020 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2020 - Proceedings. Varna: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 24-28. ISBN 978-1-7281-9899-6.
Název česky
Analýza softwarově implementované odolnosti proti poruchám: Případová studie na elektronickém zámku
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Elektronický zámek, krokový motor, analýza odolnosti proti poruchám, injekce poruch, hradlové pole, instrukční paměť, datová paměť, look-up tabulky

Abstrakt

V našem výzkumu se zabýváme návrhem a ověřením odolnosti proti poruchám u elektronických systémů. Aktuálně se rovněž zabýváme odolností proti náhodným a záměrným chybám v elektronických zámcích. Při našem předešlém výzkumu jsme otestovali softwarově implementovanou odolnost proti poruchám (SIFT) na řadiči elektronického zámku. Zjistili jsme, že nejvíce citlivá část řadiče je instrukční paměť (IMEM). Také jsme ovšem zjistili, že se námi vložené zabezpečení projevilo pouze zanedbatelným účinem na výslednou odolnost proti poruchám. V tomto článku jsme proto rozšířili naše experimenty a provedli další analýzu potenciálních problémů při vkládání zabezpečení metodou SIFT do řadiče. Zjistili jsme, že v našem případě námi vložené zabezpečení může zlepšit odolnost proti poruchám, přičemž ale vložená odolnost je opět zhoršena jinými faktory v důsledku vloženého zabezpečení, jako např. zvýšením provozu na sběrnici systému. Při našem výzkumu jsme zjistili, že naše zabezpečení nevylepšilo celkovou odolnost proti poruchám právě kvůli zvýšenému provozu na vnitřní sběrnici řadiče zámku. Z uvedeného obecně vyplývá, že je důležité zvážit odolnost celkového systému se zahrnutými částmi, které je snadné přehlédnou při návrhu zabezpečení jednotlivých částí systému.

Rok
2020
Strany
24-28
Sborník
2020 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2020 - Proceedings
Konference
18th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM, Varna, BG
ISBN
978-1-7281-9899-6
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Varna, BG
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12322,
  author = "Jakub Lojda and Richard P\'{a}nek and Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Ond\v{r}ej \v{C}ekan and Martin Kr\v{c}ma and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "Analysis of Software-Implemented Fault Tolerance: Case Study on Smart Lock",
  pages = "24--28",
  booktitle = "2020 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2020 - Proceedings",
  year = 2020,
  location = "Varna, BG",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-7281-9899-6",
  doi = "10.1109/EWDTS50664.2020.9224878",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12322"
}
Nahoru