Detail publikace

On Comparison of Some Representations for the Evolution of Quantum Operators

BIDLO Michal a ŽUFAN Petr. On Comparison of Some Representations for the Evolution of Quantum Operators. In: 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2020. Canberra: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 2101-2108. ISBN 978-1-7281-2547-3. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9308423
Název česky
Srovnání některých reprezentací pro evoluční návrh kvantových operátorů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Žufan Petr, Ing. (UPSY FIT VUT)
URL
Klíčová slova

kvantové počítání, unitární matice, genetický algoritmus, evoluční strategie, technika reprezentace

Abstrakt

Článek prezentuje srovnávací studii týkající se evolučního návrhu kvantových operátorů v podobě unitárních matic. Jsou zkoumány tři různé techniky pro generování unitárních matic, jejichž parametry jsou předmětem optimalizace pomocí evoluce. Tato úloha je interpretována jako problém numerické optimalizace, protože unitární matice obecně sestávají z komplexních čísel o reálných koeficientech. Konkrétně jsou aplikovány genetický algoritmus a evoluční strategie, každý ve čtyřech různých konfiguracích, jejichž vyhodnocení je provedeno na třech případových studiích: 2-qubitové hradlo "řízený invertor", kvantové provázání na třech qubitech a detektor prvku o maximální amplitudě ze čtyř qubitů. Evoluční algoritmy jsou v daných konfiguracích a v kombinaci se zvolenými technikami reprezentace pro generování unitárních matic vyhodnoceny za účelem zjištění jejich schopností řešit uvedené případové studie.  Hlavním přínosem příspěvku je využití tzv. QR dekompozice, techniky pro generování unitárních matic z jisté posloupnosti komplexních čísel, která zde byla poprvé aplikována pro evoluční návrh kvantových operátorů. Je ukázáno, že QR dekompozice vykazuje dobré vlastnosti zejména v řešení složitějších kvantových operátorů ve srovnání s ostatními reprezentacemi.

Rok
2020
Strany
2101-2108
Sborník
2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2020
Konference
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2020, Canberra, AU
ISBN
978-1-7281-2547-3
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Canberra, AU
DOI
UT WoS
000682772902021
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12328,
  author = "Michal Bidlo and Petr \v{Z}ufan",
  title = "On Comparison of Some Representations for the Evolution of Quantum Operators",
  pages = "2101--2108",
  booktitle = "2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2020",
  year = 2020,
  location = "Canberra, AU",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-7281-2547-3",
  doi = "10.1109/SSCI47803.2020.9308423",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12328"
}
Nahoru