Detail publikace

Temporally Stable Boundary Labeling for Interactive and Non-Interactive Dynamic Scenes

BOBÁK Petr, ČMOLÍK Ladislav a ČADÍK Martin. Temporally Stable Boundary Labeling for Interactive and Non-Interactive Dynamic Scenes. Computers and Graphics, roč. 91, č. 10, 2020, s. 265-278. ISSN 0097-8493. Dostupné z: http://cphoto.fit.vutbr.cz/interactive-labeling/
Název česky
Temporálně stabilní umísťování okrajových anotací v interaktivních a neinteraktivních dynamických scénách
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Bobák Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Čmolík Ladislav, Ing., Ph.D. (FEL ČVUT)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Tento článek předkládá dvě nové metody pro temporálně stabilní rozmístění anotací v dynamických scénách. První námi navržená metoda je vhodná pro offline rozmístění anotací v celé interakci se scénou nebo ve videu předem, zatímco druhá metoda je navržena pro rozmístění anotací v interaktivních aplikacích. Hlavní myšlenkou navržených metod je minimalizace vertikálního a horizontálního pohybu anotací v průběhu interakce se scénou (např. při přiblížení nebo přesunu kamery). Podle výsledků kvantitativní evaluace je rozmístění anotací v průběhu interakce stabilnější než rozmístění vyprodukované metodami současného stavu poznání. Účastníci komplexní uživatelské studie navíc prohlásili, že umístění anotací vyprodukované námi předkládanými metodami jim umožňuje výrazně přesněji sledovat pohyb pohybujících se anotací a současně je pozorování příjemnější než u dříve publikovaných metod. Navržené metody lze dále rozšířit o topografickou prominenci a také je možné je dále parametrizovat tak, aby vyhovovaly nejrůznějším požadavkům na rozmístění anotací. Mimoto jsme provedli uživatelskou studii, abychom posoudili vnímanou výkonnost. Výsledky ukázaly, že účastníci považují navrhovanou metodu za výrazně lepší než ostatní zkoumané metody. To naznačuje, že lepší úplnost se neodráží pouze v kvantitativních ukazatelích, ale také v subjektivním hodnocení účastníků.

Rok
2020
Strany
265-278
Časopis
Computers and Graphics, roč. 91, č. 10, ISSN 0097-8493
Kniha
Computers and Graphics
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
UT WoS
000577434300022
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12340,
  author = "Petr Bob\'{a}k and Ladislav \v{C}mol\'{i}k and Martin \v{C}ad\'{i}k",
  title = "Temporally Stable Boundary Labeling for Interactive and Non-Interactive Dynamic Scenes",
  pages = "265--278",
  booktitle = "Computers and Graphics",
  journal = "Computers and Graphics",
  volume = 91,
  number = 10,
  year = 2020,
  publisher = "Elsevier Science",
  ISSN = "0097-8493",
  doi = "10.1016/j.cag.2020.08.005",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12340"
}
Nahoru