Detail publikace

Automatic Camera Calibration by Landmarks on Rigid Objects

BARTL Vojtěch, ŠPAŇHEL Jakub, DOBEŠ Petr, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Automatic Camera Calibration by Landmarks on Rigid Objects. Machine Vision and Applications, roč. 32, č. 1, 2020, s. 2-15. ISSN 1432-1769.
Název česky
Automatická kalibrace kamery pomocí význačných bodů na rigidních objektech
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

kalibrace kamery, optimalizace, dohledový systém

Abstrakt

Tento článek představuje novou metodu pro automatickou kalibraci dohledových kamer. Pracujeme s dopravními dohledovými kamerami, proto jsou pro kalibraci použita vozidla, avšak namísto vozidel mohou být využity libovolné jiné rigidní objekty. Metoda využívá automaticky detekované význačné body na pozorovaných objektech pomocí konvolučních neuronových sítí. S využitím přesného rozpoznání typu vozidla (kalibračního objektu) a znalosti 3D pozic význačných bodů pro (omezenou) množinu známých modelů jsou detekované význačné body použity pro kalibraci kamery. Výsledkem jsou vnitřní parametry kamery (ohnisková vzdálenost), vnější parametry kamery (rotace, posun) i měřítko scény. Vytvořili jsme datovou sadu ze dvou parkovišť obsahující reálné hodnoty kalibrace pomocí měření několika vzdáleností v rovině vozovky. Tato datová sada je přesnější než dosavadní podobná data (chyba kalibrace je snížena z 4.62% na 0.99%). Experimenty ukazují, že naše metoda překonává dosavadní alternativní metodu v přesnosti kalibrace (chyba klesla z 6.56% na 4.03%) a zároveň je naše metoda použitelná ve více různých nastaveních scény.

Rok
2020
Strany
2-15
Časopis
Machine Vision and Applications, roč. 32, č. 1, ISSN 1432-1769
Kniha
Machine Vision and Applications
Vydavatel
Springer International Publishing
DOI
UT WoS
000575425400001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12345,
  author = "Vojt\v{e}ch Bartl and Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Petr Dobe\v{s} and Roman Jur\'{a}nek and Adam Herout",
  title = "Automatic Camera Calibration by Landmarks on Rigid Objects",
  pages = "2--15",
  booktitle = "Machine Vision and Applications",
  journal = "Machine Vision and Applications",
  volume = 32,
  number = 1,
  year = 2020,
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISSN = "1432-1769",
  doi = "10.1007/s00138-020-01125-x",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12345"
}
Nahoru