Detail publikace

PlaneCalib: Automatic Camera Calibration by Multiple Observations of Rigid Objects on Plane

BARTL Vojtěch, JURÁNEK Roman, ŠPAŇHEL Jakub a HEROUT Adam. PlaneCalib: Automatic Camera Calibration by Multiple Observations of Rigid Objects on Plane. In: 2020 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). Melbourne: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 1-8. ISBN 978-1-7281-9108-9. Dostupné z: http://www.dicta2020.org/wp-content/uploads/2020/09/58_CameraReady.pdf
Název česky
PlaneCalib: Automatická kalibrace kamery pomocí vícečetných pozorování rigidních objektů na rovině
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

Kalibrace kamery, dohledová kamera, detekce klíčových bodů, detekce objektů

Abstrakt

Navrhujeme novou metodu pro automatickou kalibraci převážně dohledových kamer. Kalibrace je založena na pozorování objektů na rovině, jež se nachází ve scéně. V našem případě jsme využili vozidla, ale mohou být využity libovolné rigidní objekty, což bylo prokázáno pomocí experimentu se syntetickými daty. Využívá se konvoluční neuronová síť pro lokalizaci význačných bodů na objektech a odpovídající 3D pozice těchto bodů. Na základě pozorování (detekce, klasifikace, lokalizace význačných bodů) jsou odvozeny parametry kamery (ohnisková vzdálenost, rotační matice a translační vektor). Experimenty s reálnými daty ukazují mírně lepší výsledky oproti dosavadnímu užívanému přístupu navíc s extrémním urychlením výpočtu. Kalibrační chyba se snížila z 3.01 % na 2.72 % a zároveň byl dosažen 1223 × rychlejší výpočet.

Rok
2020
Strany
1-8
Sborník
2020 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)
Konference
Digital Image Computing: Techniques and Applications 2020, Melbourne, AU
ISBN
978-1-7281-9108-9
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Melbourne, AU
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12352,
  author = "Vojt\v{e}ch Bartl and Roman Jur\'{a}nek and Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Adam Herout",
  title = "PlaneCalib: Automatic Camera Calibration by Multiple Observations of Rigid Objects on Plane",
  pages = "1--8",
  booktitle = "2020 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)",
  year = 2020,
  location = "Melbourne, AU",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-7281-9108-9",
  doi = "10.1109/DICTA51227.2020.9363417",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12352"
}
Nahoru