Detail publikace

Density-Based Vehicle Counting with Unsupervised Scale Selection

DOBEŠ Petr, ŠPAŇHEL Jakub, BARTL Vojtěch, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Density-Based Vehicle Counting with Unsupervised Scale Selection. In: Digital Image Computing: Techniques and Applications 2020. Melbourne: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 1-8. ISBN 978-1-7281-9108-9. Dostupné z: http://www.dicta2020.org/wp-content/uploads/2020/09/22_CameraReady.pdf
Název česky
Odhad počtu vozidel v obraze pomocí pravděpodobnostní mapy s automatickým výběrem měřítka
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

Hluboké učení; Odhad hustoty; Počítání objektů; Dopravní dohled; Počítání vozidel

Abstrakt

Významnou překážkou pro úlohy zaměřené na vizuální počítání jsou značné rozdíly v rozměrech objektů, které mají být v obraze spočítány. Rozdílná velikost může být způsobena perspektivním zkreslením, mnohem větší změny velikosti však mohou velmi jednoduše nastat například v případě snímků pořízených dronem v různých výškách nad zemí. Cílem práce je přispět k překonání tohoto problému za použití pouze velmi jednoduchých anotací v podobě teček, a minimální úrovně supervize při trénování. Práce navrhuje modifikaci struktury neuronové sítě Stacked Hourglass, která modelu umožňuje zpracovat více měřítek vstupního obrazu a automaticky z nich vybrat vhodného kandidáta pomocí skóre udávajícího kvalitu. Upravený je také samotný proces trénování tak, že umožňuje učení skóre kvality bez nutnosti přímé supervize, a tudíž není vyžadované žádné další úsilí pro anotaci dat. Prezentovaný přístup je vyhodnocen na třech běžně používaných datasetech: PUCPR+, TRANCOS a CARPK. Dosažené výsledky jsou srovnatelné s jinými současnými metodami, navíc jsou však více robustní vůči výrazným změnám vstupního měřítka.

Rok
2020
Strany
1-8
Sborník
Digital Image Computing: Techniques and Applications 2020
Konference
Digital Image Computing: Techniques and Applications 2020, Melbourne, AU
ISBN
978-1-7281-9108-9
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Melbourne, AU
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12360,
  author = "Petr Dobe\v{s} and Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Vojt\v{e}ch Bartl and Roman Jur\'{a}nek and Adam Herout",
  title = "Density-Based Vehicle Counting with Unsupervised Scale Selection",
  pages = "1--8",
  booktitle = "Digital Image Computing: Techniques and Applications 2020",
  year = 2020,
  location = "Melbourne, AU",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-7281-9108-9",
  doi = "10.1109/DICTA51227.2020.9363401",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12360"
}
Nahoru