Detail publikace

SdSV Challenge 2020: Large-Scale Evaluation of Short-duration Speaker Verification

ZEINALI Hossein, LEE Kong Aik, ALAM Jahangir a BURGET Lukáš. SdSV Challenge 2020: Large-Scale Evaluation of Short-duration Speaker Verification. In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH. Shanghai: International Speech Communication Association, 2020, s. 731-735. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2020/pdfs/1485.pdf
Název česky
SdSV Challenge 2020: široká evaluace ověřování mluvčího na krátkých segmentech řeči
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Zeinali Hossein (AUT.IR)
Lee Kong Aik (A*STAR)
Alam Jahangir (CRIM)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Moderní přístupy k ověřování mluvčích představují projevy řeči jako vložení pevné délky. U těchto přístupů implicitně předpokládáme, že charakteristiky mluvčích jsou nezávislé na mluveném obsahu. Takový předpoklad obecně platí, když jsou uvedeny dostatečně dlouhé promluvy. V této souvislosti se embeddingy mluvčích, jako jsou i-vektor a x-vektor, ukázaly jako mimořádně efektivní. U krátkých projevů řeči (v řádu několika sekund) embeddingy mluvčích ukázaly významnou závislost na fonetickém obsahu. V tomto ohledu byla výzva SdSV 2020 organizována s širokým zaměřením na systematické měřítko a analýzu různých stupňů fonetické variability při ověřování mluvčích s krátkým trváním (SdSV). Kromě úkolů závislých na textu a na textu nezávislých obsahuje výzva neobvyklý a obtížný úkol ověření vícejazyčných mluvčích (angličtina vs. perština). Tento článek popisuje datovou sadu a úkoly, pravidla a protokoly hodnocení, metriku výkonu, základní systémy a výsledky výzev. Prezentujeme také poznatky získané z hodnocení a směrů budoucího výzkumu.

Rok
2020
Strany
731-735
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2020, č. 10, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH
Konference
Interspeech, Shanghai, CN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Shanghai, CN
DOI
UT WoS
000833594100152
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12379,
  author = "Hossein Zeinali and Aik Kong Lee and Jahangir Alam and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "SdSV Challenge 2020: Large-Scale Evaluation of Short-duration Speaker Verification",
  pages = "731--735",
  booktitle = "Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2020,
  number = 10,
  year = 2020,
  location = "Shanghai, CN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2020-1485",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12379"
}
Nahoru