Detail publikace

The Zero Resource Speech Challenge 2020: Discovering discrete subword and word units

DUNBAR Ewan, KARADAYI Julien, BERNARD Mathieu, CAO Xuan-Nga, ALGAYRES Robin, ONDEL Lucas Antoine Francois, BESACIER Laurent, SAKTI Sakriani a DUPOUX Emmanuel. The Zero Resource Speech Challenge 2020: Discovering discrete subword and word units. In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH. Shanghai: International Speech Communication Association, 2020, s. 4831-4835. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2020/pdfs/2743.pdf
Název česky
Zero Resource Speech Challenge 2020: vyhledávání diskrétních podslovních a slovních jednotek
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Dunbar Ewan (CNRS)
Karadayi Julien (INRIA)
Bernard Mathieu (INRIA)
Cao Xuan-Nga (INRIA)
Algayres Robin (INRIA)
Ondel Lucas Antoine Francois, Mgr., Ph.D. (FIT VUT)
Besacier Laurent (UGA)
Sakti Sakriani (RIKEN-AIP)
Dupoux Emmanuel (ENS)
URL
Abstrakt

Představujeme Zero Resource Speech Challenge 2020, který si klade za cíl naučit se reprezentace řeči ze surových zvukových signálů bez jakýchkoli štítků. Kombinuje datové sady a metriky z dvě předchozí měřítka (2017 a 2019) a dvě funkce úkoly, které pronikají do dvou úrovní reprezentace řeči. Prvním úkolem je objevit reprezentace podslovů s nízkou bitovou rychlostí, které optimalizují kvalitu syntézy řeči; druhým úkolem je objevit slovní jednotky z nesegmentované syrové řeči. Představujeme výsledky dvaceti předložených modelů a rozebíráme implikace hlavních zjištění pro unsupervised speech learning.

Rok
2020
Strany
4831-4835
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2020, č. 10, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH
Konference
Interspeech, Shanghai, CN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Shanghai, CN
DOI
UT WoS
000833594104195
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12380,
  author = "Ewan Dunbar and Julien Karadayi and Mathieu Bernard and Xuan-Nga Cao and Robin Algayres and Francois Antoine Lucas Ondel and Laurent Besacier and Sakriani Sakti and Emmanuel Dupoux",
  title = "The Zero Resource Speech Challenge 2020: Discovering discrete subword and word units",
  pages = "4831--4835",
  booktitle = "Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2020,
  number = 10,
  year = 2020,
  location = "Shanghai, CN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2020-2743",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12380"
}
Nahoru