Detail publikace

Automatic Call Sign Detection: Matching Air Surveillance Data with Air Traffic Spoken Communications

ZULUAGA-GOMEZ Juan, VESELÝ Karel, BLATT Alexander, MOTLÍČEK Petr, KLAKOW Dietrich, TART Allan, SZŐKE Igor, PRASAD Amrutha, SARFJOO Saeed, KOLČÁREK Pavel, KOCOUR Martin, ČERNOCKÝ Jan, CEVENINI Claudia, CHOUKRI Khalid, RIGAULT Mickael a LANDIS Fabian. Automatic Call Sign Detection: Matching Air Surveillance Data with Air Traffic Spoken Communications. In: Proceedings of the 8th OpenSky Symposium 2020. Brusel: MDPI, 2020, s. 1-10. ISSN 2504-3900. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2504-3900/59/1/14/pdf
Název česky
Automatická detekce volacích znaků: přiřazování monitorovacích dat k hlasové komunikaci v leteckém provozu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Zuluaga-Gomez Juan (IDIAP)
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Blatt Alexander (UDS)
Motlíček Petr, Ing., Ph.D. (IDIAP)
Klakow Dietrich (UDS)
Tart Allan (OpenSky)
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (ReplayWell)
Prasad Amrutha (IDIAP)
Sarfjoo Saeed (IDIAP)
Kolčárek Pavel (Honeywell)
Kocour Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Cevenini Claudia (RomagnaTech)
Choukri Khalid (ELRA)
Rigault Mickael (ELRA)
Landis Fabian (OpenSky)
URL
Abstrakt

Hlasová komunikace je hlavním kanálem pro výměnu informací mezi piloty a řídícími letového provozu (ATCos). Nedávno několik projektů prozkoumalo použití technologie rozpoznávání řeči k automatické extrakci mluvených klíčových informací, jako jsou volací značky, příkazy a hodnoty, které lze použít ke snížení pracovní zátěže ATCos a zvýšení výkonu a bezpečnosti v řízení letového provozu (ATC) - související činnosti. Sběr dat řeči ATC je nicméně velmi náročný, nákladný a omezený na charakteristiky vnitřních reproduktorů. Jako řešení tento článek představuje ATCO2, projekt, jehož cílem je vyvinout jedinečnou platformu pro sběr, organizaci a předběžné zpracování dat ATC shromážděných ze vzdušného prostoru. Zpočátku jsou data shromažďována přímo prostřednictvím veřejně přístupných vysokofrekvenčních kanálů s přijímači VHF a LiveATC, které lze považovat za neomezený zdroj" dat nízké kvality. Projekt ATCO2 zkoumá využití kontextových informací, jako jsou údaje z radaru a leteckého dohledu (shromážděné pomocí ADS-B a režimu S) z OpenSky Network (OSN), aby korelovaly volací značky automaticky extrahované z hlasové komunikace s těmi, které jsou k dispozici z kanálů ADS-B případně zvýšit celkovou míru detekce volacích značek. Přesněji řečeno, časové razítko a umístění mluveného příkazu (vydaného ATCo hlasem) jsou extrahovány a na server OSN je odeslán dotaz k načtení značek volacích značek ve formátu ICAO pro letouny odpovídající dané oblasti. Potom se posílá sekvence slov poskytovaná systémem automatického rozpoznávání řeči do modulu založeného na zpracování přirozeného jazyka (NLP) společně se sadou volacích značek dostupných z kanálů ADS-B. Modul NLP extrahuje volací znak, příkaz a argumenty příkazu z mluvené promluvy.

Rok
2020
Strany
1-10
Časopis
Proceedings, roč. 2020, č. 59, ISSN 2504-3900
Sborník
Proceedings of the 8th OpenSky Symposium 2020
Konference
The 8th OpenSky Symposium, EUROCONTROL in Brussels, BE
Vydavatel
MDPI
Místo
Brusel, BE
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12403,
  author = "Juan Zuluaga-Gomez and Karel Vesel\'{y} and Alexander Blatt and Petr Motl\'{i}\v{c}ek and Dietrich Klakow and Allan Tart and Igor Sz\H{o}ke and Amrutha Prasad and Saeed Sarfjoo and Pavel Kol\v{c}\'{a}rek and Martin Kocour and Jan \v{C}ernock\'{y} and Claudia Cevenini and Khalid Choukri and Mickael Rigault and Fabian Landis",
  title = "Automatic Call Sign Detection: Matching Air Surveillance Data with Air Traffic Spoken Communications",
  pages = "1--10",
  booktitle = "Proceedings of the 8th OpenSky Symposium 2020",
  journal = "Proceedings",
  volume = 2020,
  number = 59,
  year = 2020,
  location = "Brusel, BE",
  publisher = "MDPI",
  ISSN = "2504-3900",
  doi = "10.3390/proceedings2020059014",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12403"
}
Nahoru