Detail publikace

Real-time per-pixel focusing method for light field rendering

CHLUBNA Tomáš, MILET Tomáš a ZEMČÍK Pavel. Real-time per-pixel focusing method for light field rendering. Computational Visual Media, roč. 2021, č. 7, s. 319-333. ISSN 2096-0662. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s41095-021-0205-0
Název česky
Zaostřovací metoda po pixelech pro light field rendering v reálném čase
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

image-based rendering, light field, plenoptická funkce, výpočetní fotografie

Abstrakt

Light field rendering patří do skupiny image-based rendering metod, které nepoužívají 3D modely, ale pouze obrázky dané scény jako vstup pro renderování nových pohledů. Aproximace light fieldu, reprezentovaná množinou obrázků je zatížena tzv. přeostřovacími artefakty, vznikajícími díky rozdílným hloubkám pixelů ve scéně. Bez informace o hloubce ve scéně je zaostření limitováno na jednu zaostřovací vzdálenost. Metoda správného zaostření je adresována v této práci a je zde navrženo řešení, pracující v reálném čase, pro light field zaostřování, založené na statistické analýze hodnot pixelů, použitých ve výsledném obraze. Ve srovnání s již existujícími technikami tato metoda nepotřebuje předpočítanou či získanou informaci o hloubce. Paměťové požadavky a šířka streamovacího pásma jsou redukovány a rendering v reálném čase je možný i v případě light fieldu s vysokým rozlišením dat ve vizuálně přijatelné kvalitě. Článek také obsahuje experimentální zhodnocení navržené metody.

Rok
2021
Strany
319-333
Časopis
Computational Visual Media, roč. 2021, č. 7, ISSN 2096-0662
Vydavatel
Tsinghua University
DOI
UT WoS
000678754100003
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12429,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Chlubna and Tom\'{a}\v{s} Milet and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Real-time per-pixel focusing method for light field rendering",
  pages = "319--333",
  journal = "Computational Visual Media",
  volume = 2021,
  number = 7,
  year = 2021,
  ISSN = "2096-0662",
  doi = "10.1007/s41095-021-0205-0",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12429"
}
Nahoru