Detail publikace

Using Model Checker to Analyze and Test Digital Circuits with Regard to Delay Faults

STRNADEL Josef. Using Model Checker to Analyze and Test Digital Circuits with Regard to Delay Faults. In: Proceedings of 2021 24th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems. Vienna: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 111-114. ISBN 978-1-6654-3595-6.
Název česky
Využití ověřování modelů pro analýzu a testování číslicových obvodů s ohledem na poruchy zpoždění
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

číslicový obvod, časování, zpoždění, porucha, časovaný automat, ověřování modelů, protipříklad, testovací případ, test

Abstrakt

Úzké časové hranice v moderních číslicových obvodech vedou na obtížně detekovatelné poruchy zpoždění. Pravděpodobnost toho, že k tomuto defektu dojde, se roste s faktory jako např. zmenšující se rozměry, rostoucí variace procesů, vyšší provozní kmitočty či stárnutí/stres obvodů. Tradičně, časování je bráno v potaz v souvislosti s logickým návrhem, fyzickým návrhem a rozmísťováním, testováním zpoždění vývojového procesu obvodu a staví na principech charakterizace poruch, poruchových modelech a časové analýze. Tento článek prezentuje přístup založený na ověřování modelů s cílem usnadnit řešení problémů souvisejících s analýzou dopadů a testováním poruch zpoždění. Přístup předpokládá, že obvod je modelován coby síť stochastických hybridních časovaných automatů schopných popsat obvod jak v logické tak časové doméně, včetně skutečností jako nejistota a variace. Prezentovaný přístup je založen na shromáždění atributů, formalizaci očekávaných vlastností obvodu a následné transformaci obvodu do našeho modelu. Následně je použit nástroj pro statistické ověřování modelů za účelem ověření očekávaných vlastností a generování protipříkladu pro každou vlastnost, kterou obvod nemá. Konečně, přístup transformuje protipříklady na testovací případy a na test zpoždění schopný ověřit, zda jsou časové požadavky, kladené na obvod, dodrženy.

Rok
2021
Strany
111-114
Sborník
Proceedings of 2021 24th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems
Konference
24th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Vídeň, AT
ISBN
978-1-6654-3595-6
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Vienna, AT
DOI
UT WoS
000672620200021
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12433,
  author = "Josef Strnadel",
  title = "Using Model Checker to Analyze and Test Digital Circuits with Regard to Delay Faults",
  pages = "111--114",
  booktitle = "Proceedings of 2021 24th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits \& Systems",
  year = 2021,
  location = "Vienna, AT",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-6654-3595-6",
  doi = "10.1109/DDECS52668.2021.9417069",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12433"
}
Soubory
Nahoru