Detail publikace

ICTree: Automatic Perceptual Metrics for Tree Models

POLÁŠEK Tomáš, HRŮŠA David, BENEŠ Bedřich a ČADÍK Martin. ICTree: Automatic Perceptual Metrics for Tree Models. ACM Transactions on Graphics (TOG), roč. 40, č. 6, 2021, s. 1-15. ISSN 0730-0301. Dostupné z: https://doi.org/10.1145/3478513.3480519
Název česky
ICTree: Automatická Percepční Metrika pro Modely Stromů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Polášek Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Hrůša David (PU)
Beneš Bedřich, prof., Ph.D. (PU)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

evaluace a percepce, přírodní jevy, uživatelská studie, generativní 3D modelování, vnímání

Abstrakt

Pro generování modelů stromů existuje mnoho různých algoritmů, vizuální kvalita jejich výsledků je ale stále neznámá. Tento problém je většinou řešen formou uživatelských studií na omezeném počtu lidských subjeků. V této práci představujeme automatický systém pro hodnocení kvality generovaných modelů stromů, založený na lidském vnímání. Za účelem získání základních hodnocení stromů byla provedena uživatelská studie na více než jednom milionu párů obrázků. Percepční skóre bylo následně použito pro trénování dvou prediktorů, založených na neuronových sítích. Prvním je pohledově nezávislý prediktor ICTreeF, který využívá pouze geometrické vlastnosti, které jsou jednoduše vypočítány ze vstupního modelu. Druhým je prediktor ICTreeI, který odhaduje percepční skóre stromu z jeho obrazu. Dále je také provedena hlubší analýza vlastností stromů a jejich vliv na vnímání daného exempláře. Zejména ukazujeme, že úhly větvení, délky větví a jejich průměry jsou kritické pro vnímanou realističnost.

Rok
2021
Strany
1-15
Časopis
ACM Transactions on Graphics (TOG), roč. 40, č. 6, ISSN 0730-0301
Vydavatel
Association for Computing Machinery
DOI
UT WoS
000729846700035
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12446,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Pol\'{a}\v{s}ek and David Hr\r{u}\v{s}a and Bed\v{r}ich Bene\v{s} and Martin \v{C}ad\'{i}k",
  title = "ICTree: Automatic Perceptual Metrics for Tree Models",
  pages = "1--15",
  journal = "ACM Transactions on Graphics (TOG)",
  volume = 40,
  number = 6,
  year = 2021,
  ISSN = "0730-0301",
  doi = "10.1145/3478513.3480519",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12446"
}
Nahoru