Detail publikace

Evolution of Approximate Functions for Image Thresholding

BIDLO Michal. Evolution of Approximate Functions for Image Thresholding. In: IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI). Los Alamos: IEEE Computer Society, 2021, s. 1-6. ISBN 978-1-7281-9048-8. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9659876
Název česky
Evoluce přibližných algoritmů pro prahování obrazu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Článek se zabývá využitím přibližných operací sčítání a násobení pro návrh funkcí prahování obrazu pomocí evoluční strategie a kartézského genetického programování. Výsledky jsou prezentovány pro různá nastavení evolučního systému, včetně umožnění použití různých konkrétních implementací přibližných operací, a jsou srovnávány se scénáři umožňujícími použití pouze přesných operací.

Rok
2021
Strany
1-6
Sborník
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI)
Konference
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2021, Orlando, US
ISBN
978-1-7281-9048-8
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Los Alamos, US
DOI
UT WoS
000824464300057
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12461,
  author = "Michal Bidlo",
  title = "Evolution of Approximate Functions for Image Thresholding",
  pages = "1--6",
  booktitle = "IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI)",
  year = 2021,
  location = "Los Alamos, US",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-7281-9048-8",
  doi = "10.1109/SSCI50451.2021.9659876",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12461"
}
Nahoru