Detail publikace

A Hierarchical Subspace Model for Language-Attuned Acoustic Unit Discovery

YUSUF Bolaji, ONDEL Yang Lucas Antoine Francois, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan a SARAÇLAR Murat. A Hierarchical Subspace Model for Language-Attuned Acoustic Unit Discovery. In: ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Toronto, Ontario: IEEE Signal Processing Society, 2021, s. 3710-3714. ISBN 978-1-7281-7605-5.
Název česky
Jazykově adaptovaný hierarchický podprostorový model pro objevování akustických jednotek
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Yusuf Bolaji (UPGM FIT VUT)
Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Saraçlar Murat (UBOGAZ)
URL
Abstrakt

V této práci navrhujeme hierarchický model podprostoru pro zjišťování akustických jednotek. V tomto přístupu rámcujeme úkol jako jeden z učení vkládání do nízkodimenzionálního fonetického podprostoru a současně specifikujeme samotný podprostor jako vložení do hyperprostoru. Trénujeme hyperprostor na sadě přepsaných jazyků a přenášíme je do cílového jazyka. V cílovém jazyce odvodíme jak jazyk, tak vložení jednotek bez dozoru, a přitom se současně naučíme podprostor jednotek specifických pro tento jazyk a jednotek, které v něm přebývají. Provádíme experimenty na TIMIT a dvou jazycích s nízkými zdroji: Mboshi a Yoruba. Výsledky ukazují, že náš model překonává hlavní techniky zjišťování akustických jednotek, a to jak z hlediska kvality shlukování, tak přesnosti segmentace.

Rok
2021
Strany
3710-3714
Sborník
ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Konference
2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Toronto, CA
ISBN
978-1-7281-7605-5
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Toronto, Ontario, CA
DOI
UT WoS
000704288403193
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12523,
  author = "Bolaji Yusuf and Francois Antoine Lucas Yang Ondel and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y} and Murat Sara\c{c}lar",
  title = "A Hierarchical Subspace Model for Language-Attuned Acoustic Unit Discovery",
  pages = "3710--3714",
  booktitle = "ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)",
  year = 2021,
  location = "Toronto, Ontario, CA",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "978-1-7281-7605-5",
  doi = "10.1109/ICASSP39728.2021.9414899",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12523"
}
Nahoru