Detail publikace

CrossLocate: Cross-Modal Large-Scale Visual Geo-Localization in Natural Environments using Rendered Modalities

TOMEŠEK Jan, ČADÍK Martin a BREJCHA Jan. CrossLocate: Cross-Modal Large-Scale Visual Geo-Localization in Natural Environments using Rendered Modalities. In: Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). Waikoloa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 2193-2202. ISBN 978-1-6654-0477-8. Dostupné z: https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2022/html/Tomesek_CrossLocate_Cross-Modal_Large-Scale_Visual_Geo-Localization_in_Natural_Environments_Using_Rendered_WACV_2022_paper.html
Název česky
CrossLocate: Vizuální geo-lokalizace v rozsáhlých přírodních prostředích s využitím renderovaných modalit
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

vizuální geo-localizace, cross-modal, large-scale, image retrieval, přírodní prostředí, rendered modalities, hluboké učení

Abstrakt

Vizuální geo-lokalizace si klade za cíl určit geografický původ vizuálního dokumentu, tedy fotografie či videa. Schopnost lokalizovat (pozemní) fotografie má mnoho aplikací, jako je autonomní navigace, rozšířená realita či automatická organizace kolekcí fotografií. Konečným cílem je schopnost přesně určit polohu a orientaci obrázku pořízeného kdekoliv na světě. CrossLocate lokalizuje pozemní fotografie pořízené v rozmanitých prostředích napříč Alpami. Naše nové databáze renderovaných obrazových modalit umožnily vznik lokalizační metody, která dokáže porovnávat reálné fotografie s vyrenderovanými obrázky. Z několika porovnávaných modalit byly vybrány hloubkové mapy jako nejpřínosnější.

Rok
2022
Strany
2193-2202
Sborník
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)
Konference
Winter Conference on Applications of Computer Vision, Waikoloa, Hawaii, US
ISBN
978-1-6654-0477-8
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Waikoloa, US
DOI
UT WoS
000800471202026
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12586,
  author = "Jan Tome\v{s}ek and Martin \v{C}ad\'{i}k and Jan Brejcha",
  title = "CrossLocate: Cross-Modal Large-Scale Visual Geo-Localization in Natural Environments using Rendered Modalities",
  pages = "2193--2202",
  booktitle = "Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)",
  year = 2022,
  location = "Waikoloa, US",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-6654-0477-8",
  doi = "10.1109/WACV51458.2022.00225",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12586"
}
Nahoru