Detail publikace

End-to-End Open Vocabulary Keyword Search

YUSUF Bolaji, GOK Alican, GUNDOGDU Batuhan a SARAÇLAR Murat. End-to-End Open Vocabulary Keyword Search. In: Proceedings Interspeech 2021. Brno: International Speech Communication Association, 2021, s. 4388-4392. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2021/yusuf21_interspeech.html
Název česky
End-to-End detekce klíčových slov s neomezeným slovníkem
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Yusuf Bolaji (UPGM FIT VUT)
Gok Alican (UBOGAZ)
Gundogdu Batuhan (UBOGAZ)
Saraçlar Murat (UBOGAZ)
URL
Abstrakt

V poslední době se neurální přístupy k vyhledávání mluveného obsahu staly oblíbenými. Mají však tendenci být omezené ve své slovní zásobě nebo ve své schopnosti vypořádat se s nevyváženým nastaveními testů. Tyto restrikce omezují jejich použitelnost při vyhledávání klíčových slov, kde soubor dotazů není předem znám a kde systém by měl vrátit nejen to, zda výrok obsahuje dotaz, ale přesné umístění všech takových výskytů. V této práci navrhujeme model přímo optimalizovaný pro klíčová slova Vyhledávání. Model bere jako vstup dotaz a výrok a vrátí sekvenci pravděpodobností pro každý snímek vyslovení dotazu, ke kterému došlo v tomto rámci. Experimenty ukazují, že navrhovaný model nejenže překonává podobné end-to-end modely na úkol, kde poměr kladných a negativních zkoušek je uměle vyvážená, ale je také schopna se vypořádat s mnohem náročnějším úkolem vyhledávání klíčových slov inherentní nerovnováha. Navíc pomocí našeho systému znovu bodovat výstupy, ke kterým vede systém vyhledávání klíčových slov založený na LVCSR u posledně jmenovaných výrazná zlepšení.

Rok
2021
Strany
4388-4392
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2021, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings Interspeech 2021
Konference
Interspeech Conference, Brno, CZ
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Brno, CZ
DOI
UT WoS
000841879504096
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12612,
  author = "Bolaji Yusuf and Alican Gok and Batuhan Gundogdu and Murat Sara\c{c}lar",
  title = "End-to-End Open Vocabulary Keyword Search",
  pages = "4388--4392",
  booktitle = "Proceedings Interspeech 2021",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2021,
  number = 8,
  year = 2021,
  location = "Brno, CZ",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2021-1399",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12612"
}
Nahoru