Detail publikace

Computer-assisted preoperative planning of reduction of and osteosynthesis of scapular fracture: A case report

MADEJA Roman, BAJOR Grzegorz, KLÍMA Ondřej, BIALY Lubor a POMETLOVÁ Jana. Computer-assisted preoperative planning of reduction of and osteosynthesis of scapular fracture: A case report. Open Medicine, roč. 16, č. 1, 2021, s. 1597-1601. ISSN 2391-5463. Dostupné z: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/med-2021-0338/html
Název česky
Počítačem podporované předoperační plánování repozice a osteosyntézy zlomeniny lopatky: Případová studie
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Madeja Roman, MUDr., Ph.D. (FNO)
Bajor Grzegorz (SUM)
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Bialy Lubor (LF OU)
Pometlová Jana (LF OU)
URL
Klíčová slova

lopatka, tříštívá zlomenina, TraumaTech software, rekonstrukce, design implantátu

Abstrakt

Úvod
Použití počítačem asistovaného předoperačního plánování je u tříštivé zlomeniny lopatky stále poměrně vzácné. V tomto článku prezentujeme případ tříštivé zlomeniny lopatky, jejíž operační rekonstrukce byla předoperačně plánována pomocí komplexního softwarového řešení.

Materiály a metody
Pro chirurgické plánování zlomeniny jsme použili software TraumaTech umožňující virtuální rekonstrukci (manuální i automatickou), plánování operace, návrh implantátu, plánování umístění a délek šroubů a výrobu 3D tiskového modelu zlomeniny a implantátu. Software také podporoval objednání dlahy na míru od výrobce implantátů, který byl schopen dlahu rychle a přesně vyrobit.

Výsledek
Operace pomocí dlahy na zakázku byla úspěšná. Skutečně použité délky šroubů se nelišily od plánovaných o více než 2 mm. Rok po operaci byl pacient schopen náročnějších i sportovních aktivit.

Závěr
Tento přístup poskytuje skvělý způsob, jak předejít komplikacím při operaci a zkrátit její délku. Pokud je nám známo, toto je první popis léčby tříštivé zlomeniny lopatky s využitím počítačem asistovaného předoperačního plánování.

Rok
2021
Strany
1597-1601
Časopis
Open Medicine, roč. 16, č. 1, ISSN 2391-5463
Vydavatel
DE GRUYTER Poland
DOI
UT WoS
000711843200001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12617,
  author = "Roman Madeja and Grzegorz Bajor and Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma and Lubor Bialy and Jana Pometlov\'{a}",
  title = "Computer-assisted preoperative planning of reduction of and osteosynthesis of scapular fracture: A case report",
  pages = "1597--1601",
  journal = "Open Medicine",
  volume = 16,
  number = 1,
  year = 2021,
  ISSN = "2391-5463",
  doi = "10.1515/med-2021-0338",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12617"
}
Nahoru