Detail publikace

Late Bindings in AgentSpeak(L)

ZBOŘIL František, VÍDEŇSKÝ František, KOČÍ Radek a ZBOŘIL František V.. Late Bindings in AgentSpeak(L). In: Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence vol. 3. Lisabon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2022, s. 715-724. ISBN 978-989-758-547-0.
Název česky
Pozdní vazby pro jazyk AgentSpeak(L)
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

BDI agenti, plánování, interpretace agentů, jazyk AgentSpeak(L)

Abstrakt

U agentů založených na teorii BDI zůstávají některé problémy stále otevřené. Patří mezi ně části interpretace těchto systémů, které jsou v původních specifikacích nedeterministické, kdy nalezení metod  jejich determinismu by mělo vést ke zlepšení racionality chování agentů. 
Mezi tyto problémy patří např. výběr plánu vhodného pro dosažení cíle, dále pak volba cíle, který má agent v daném okamžiku sledovat, a volba způsobu, jakým má být plán realizován v čase a, pokud je k implementaci takového agenta použit jazyk založený na predikátové logice, pak je zde také problém volby substitucí proměnných.
Jedním z takových systémů založených na agentech jsou systémy využívající jazyk AgentSpeak(L) který je základem tohoto článku. Do výkladu tohoto jazyka zavádíme pozdní vazby jazyka a ukázujeme, že díky nim agent neztrácí možnost dosáhnout cíle tím, že by agend dopouštěl  zbytečných nebo nesprávných záměn v případech, kdy takové rozhodnutí není nutné. 
Ukazujeme, že s pozdní vazebních substitucí agent operuje se všemi možnými substitucemi danými zvoleným plánem k cílům ve struktuře plánu a že tyto substituce jsou vždy platné s ohledem na dosud provedené úkony v rámci tohoto plánu.

Anotace

Text představuje použití late bindings pro interpretaci jazyka AgentSpeak(L). Kromě základních operací je zde uvedena operační sémantika, na jejichž základě lze vytvořit interpreter, který bude provádět agenta podle programu v tomto jazyce flexibilnějším způsobem.

Rok
2022
Strany
715-724
Sborník
Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence vol. 3
Konference
14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, online, PT
ISBN
978-989-758-547-0
Vydavatel
SciTePress - Science and Technology Publications
Místo
Lisabon, PT
DOI
UT WoS
000774776400087
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12621,
  author = "Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il and Franti\v{s}ek V\'{i}de\v{n}sk\'{y} and Radek Ko\v{c}\'{i} and V. Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il",
  title = "Late Bindings in AgentSpeak(L)",
  pages = "715--724",
  booktitle = "Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence vol. 3",
  year = 2022,
  location = "Lisabon, PT",
  publisher = "SciTePress - Science and Technology Publications",
  ISBN = "978-989-758-547-0",
  doi = "10.5220/0010897000003116",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12621"
}
Nahoru