Detail publikace

Robust Teeth Detection in 3D Dental Scans by Automated Multi-View Landmarking

KUBÍK Tibor a ŠPANĚL Michal. Robust Teeth Detection in 3D Dental Scans by Automated Multi-View Landmarking. In: 15th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2022). Vienna: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2022, s. 24-34. ISBN 978-989-758-552-4. Dostupné z: https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=6XIfWnl5LKU=&t=1
Název česky
Robustní detekce zubů na dentálních 3D skenech s využitím více-pohledové detekce význačných bodů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kubík Tibor, Ing. (FIT VUT)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Detekce významných bodů je často důležitým krokem v analýze lékařských dat. Stále častěji jsou tato data reprezentována ve formě 3D modelů. Příkladem je 3D intraorální sken chrupu používaný v ortodoncii, kde je však automatická detekce významných bodů výrazně náročnější - chybějící zuby, variabilita lidského chrupu, atd. Článek představuje robustní metodu pro detekci významných bodů zubů založenou na vícepohledovém přístupu, který transformuje úlohu zpracování 3D modelů do 2D domény, kde navrhovaná síť detekuje významné body pomocí regrese teplotní mapy z několika úhlů pohledu.

Rok
2022
Strany
24-34
Sborník
15th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2022)
Konference
9th International Conference on Bioimaging, BIOIMAGING 2022 - Part of 15th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2022, Vienna, AT
ISBN
978-989-758-552-4
Vydavatel
Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Místo
Vienna, AT
DOI
UT WoS
000778898600002
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12625,
  author = "Tibor Kub\'{i}k and Michal \v{S}pan\v{e}l",
  title = "Robust Teeth Detection in 3D Dental Scans by Automated Multi-View Landmarking",
  pages = "24--34",
  booktitle = "15th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2022)",
  year = 2022,
  location = "Vienna, AT",
  publisher = "Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication",
  ISBN = "978-989-758-552-4",
  doi = "10.5220/0010770700003123",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12625"
}
Nahoru