Detail publikace

Advances in Evolutionary Optimization of Quantum Operators

BIDLO Michal a ŽUFAN Petr. Advances in Evolutionary Optimization of Quantum Operators. Mendel, roč. 27, č. 2, 2021, s. 12-22. ISSN 1803-3814. Dostupné z: https://mendel-journal.org/index.php/mendel/article/view/152/161
Název česky
Pokroky v evoluční optimalizaci kvantových operátorů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Žufan Petr, Ing. (UPSY FIT VUT)
URL
Abstrakt
V článku je prezentována srovnávací studie týkající se evolučního návrhu kvantových operátorů ve formě unitárních matic. Tři existující techniky (reprezentace), které umožňují generování unitárních matic, jsou použity v různých evolučních algoritmech za účelem optimalizace jejich koeficientů. Cílem je získat co nejpřesnější kvantové operátory (výsledné unitární matice) pro dané kvantové transformace. Obyčejná evoluční strategie, samoadaptivní evoluční strategie a diferenciální evoluce jsou aplikovány s různými nastaveními jako optimalizační algoritmy pro kvantové operátory. Tyto algoritmy jsou vyhodnoceny na úkolech návrhu kvantových operátorů pro 3- a 4-qubitový detektor maximální amplitudy a solver logických funkcí tří proměnných v konjunktivní normální formě. Tyto úlohy vyžadují unitární matice různých velikostí. Bude ukázáno, že samoadaptivní evoluční strategie a diferenciální evoluce jsou schopny produkovat výrazně lepší výsledky než běžná evoluční strategie. Kromě toho lze výsledky zlepšit výběrem vhodného nastavení parametrů, jak je prezentováno srovnávacím vyhodnocením.
Rok
2021
Strany
12-22
Časopis
Mendel, roč. 27, č. 2, ISSN 1803-3814
Vydavatel
Fakulta strojního inženýrství VUT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12635,
  author = "Michal Bidlo and Petr \v{Z}ufan",
  title = "Advances in Evolutionary Optimization of Quantum Operators",
  pages = "12--22",
  journal = "Mendel",
  volume = 27,
  number = 2,
  year = 2021,
  ISSN = "1803-3814",
  doi = "10.13164/mendel.2021.2.012",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12635"
}
Nahoru