Detail publikace

Analyzing Dynamic Aspects of AxC Systems by Means of Statistical Model Checking

STRNADEL Josef. Analyzing Dynamic Aspects of AxC Systems by Means of Statistical Model Checking. In: Proceedings of 2022 25th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 88-93. ISBN 978-1-6654-9431-1.
Název česky
Analýza dynamických stránek systémů přibližného počítání prostředky statistického ověřování modelů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Řada prací ukázala, že tzv. aproximativní obvody mohou hrát důležitou roli při vývoji elektronických systémů. To motivuje mnohé výzkumníky k návrhu nových přístupů při hledání optimálního kompromisu mezi aproximační chybou a úsporami prostředků pro dané aplikace aproximativních obvodů. Tyto práce a přístupy se však zaměřují především na návrhová hlediska související se rozvolněním funkčních požadavků, avšak další hlediska (např. dynamiku/stochastičnost signálů a parametrů, rozvolněnou/nefunkční ekvivalenci, testování a formální verifikaci) opomíjejí. Tento článek se snaží představit krok směrem k verifikaci časově závislých vlastností systémů založených na aproximativních obvodech. Nejprve článek představuje náš přístup k modelování těchto systémů prostředky stochastických časovaných automatů, poté ukazuje princip a výhody ověřování vlastností modelovaných aproximativních systémů pomocí techniky statistického ověřování modelů. Dále článek prezentuje prostředí, které na svém vstupu přijímá model přesného systému, jeho časové a další požadavky i očekávané vlastnosti, informaci o základních stavebních blocích a přijatelnosti kompromisu mezi kvalitou a cenou, a na svém výstupu produkuje aproximativní systém, který má očekávané vlastnosti a maximálně splňuje dané požadavky. Konečně, článek zhodnocuje náš přístup a nastiňuje možné směry našeho dalšího výzkumu.

Rok
2022
Strany
88-93
Sborník
Proceedings of 2022 25th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS)
Konference
25th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Hotel Vienna House Diplomat Prague, Evropská 370/15, 160 41 Praha 6, CZ
ISBN
978-1-6654-9431-1
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Prague, CZ
DOI
UT WoS
000835725500016
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12649,
  author = "Josef Strnadel",
  title = "Analyzing Dynamic Aspects of AxC Systems by Means of Statistical Model Checking",
  pages = "88--93",
  booktitle = "Proceedings of 2022 25th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS)",
  year = 2022,
  location = "Prague, CZ",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-6654-9431-1",
  doi = "10.1109/DDECS54261.2022.9770166",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12649"
}
Nahoru