Detail publikace

Automated Interpretation of Air Traffic Control Communication: The Journey from Spoken Words to a Deeper Understanding of the Meaning

KLEINERT Matthias, HELMKE Hartmut, SHETTY Shruthi, OHNEISER Oliver, EHR Heiko, PRASAD Amrutha, MOTLÍČEK Petr a HARFMANN Julia. Automated Interpretation of Air Traffic Control Communication: The Journey from Spoken Words to a Deeper Understanding of the Meaning. In: Proceedings of DASC 2021. San Antonio, Texas: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 1-9. ISBN 978-1-6654-3420-1. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9594387
Název česky
Automatická interpretace komunikace v řízení letového provozu: cesta od mluvených slov k hlubšímu porozumění významu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kleinert Matthias (DLR)
Helmke Hartmut (DLR)
Shetty Shruthi (DLR)
Ohneiser Oliver (DLR)
Ehr Heiko (DLR)
Prasad Amrutha (UPGM FIT VUT)
Motlíček Petr, Ing., Ph.D. (IDIAP)
Harfmann Julia (NATS)
URL
Klíčová slova

řízení letového provozu, ontologie příkazů ATC, extrakce příkazů, porozumění jazyku, rychlost rozpoznávání příkazů, JSON

Abstrakt

Technologie Sophisticated Automatic Speech Recognition (ASR) jsou v průběhu let stále populárnější a široce používané ve všech oblastech. Systémy jako Google Assistant, Siri, Alexa jsou integrovány do našeho každodenního života. Tyto systémy nabízejí širokou škálu možných aplikací právě díky porozumění lidské řeči. V oblasti řízení letového provozu (ATC) však i ty nejpokročilejší simulátory mohou jen částečně nahradit drahé pseudopiloty. Navzdory standardizované frazeologii ATC je stále velkým problémem rozpoznat a správně porozumět komunikaci mezi řídícími letového provozu (ATCo) a piloty. Je to proto, že porozumění komunikaci ATCo-pilota vyžaduje více než jen transformaci řeči na sekvenci slov. Pro většinu aplikací ATC by dokonalé rozpoznání posloupnosti slov nebylo užitečné, pokud význam za posloupností slov nelze správně interpretovat. Nedávno se 20 evropských partnerů z oblasti řízení letového provozu (ATM) dohodlo na společném souboru pravidel, tj. na ontologii, jak převést mluvená slova na instrukce ATC, které jasně definují význam slov a učiní je použitelnými pro různé aplikací. V tomto příspěvku představujeme rozšíření zmíněné ontologie tak, aby byla použitelná i pro pilotní řeč. Ukazujeme také některé z problémů, kterým čelíme při porozumění významu komunikace ATCo-pilot, a popisujeme náš přístup k jejich řešení. Dále představujeme algoritmus pro automatickou transformaci slov na instrukce ontologie a popisujeme rozhraní používaná k zajištění konzistentní a spolehlivé komunikace instrukcí ATC. Toto rozhraní obsahuje kromě jiných informací také hodnoty věrohodnosti, různé reproduktory a nejednoznačné výstupy.

Rok
2021
Strany
1-9
Sborník
Proceedings of DASC 2021
Konference
2021 IEEE/AIAA 40th Digital Avionics Systems Conference (DASC), San Antonio, TX, USA, US
ISBN
978-1-6654-3420-1
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
San Antonio, Texas, US
DOI
UT WoS
000739652600089
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12683,
  author = "Matthias Kleinert and Hartmut Helmke and Shruthi Shetty and Oliver Ohneiser and Heiko Ehr and Amrutha Prasad and Petr Motl\'{i}\v{c}ek and Julia Harfmann",
  title = "Automated Interpretation of Air Traffic Control Communication: The Journey from Spoken Words to a Deeper Understanding of the Meaning",
  pages = "1--9",
  booktitle = "Proceedings of DASC 2021",
  year = 2021,
  location = "San Antonio, Texas, US",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-6654-3420-1",
  doi = "10.1109/DASC52595.2021.9594387",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12683"
}
Nahoru