Detail publikace

Black-box Audit of YouTube's Video Recommendation: Investigation of Misinformation Filter Bubble Dynamics

TOMLEIN Matúš, PECHER Branislav, ŠIMKO Jakub, SRBA Ivan, MÓRO Róbert, ŠTEFANCOVÁ Elena, KOMPAN Michal, HRČKOVÁ Andrea, PODROUŽEK Juraj a BIELIKOVÁ Mária. Black-box Audit of YouTube's Video Recommendation: Investigation of Misinformation Filter Bubble Dynamics. In: Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence Sister Conferences Best Papers. Vienna: International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2022, s. 5349-5353. ISBN 978-1-956792-00-3. Dostupné z: https://www.ijcai.org/proceedings/2022/749
Název česky
Audit černé skříňky doporučení YouTube pro video: Vyšetřování dynamiky bublin filtru dezinformací
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Tomlein Matúš ()
Pecher Branislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Šimko Jakub, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Srba Ivan ()
Móro Róbert ()
Štefancová Elena ()
Kompan Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hrčková Andrea ()
Podroužek Juraj ()
Bieliková Mária, prof. Ing., PhD. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

Black boxes, Bubble bursting, Bubble dynamics, Rozšířené abstrakty, YouTube

Abstrakt

Zkoumali jsme vytváření a praskání dynamiky dezinformačních filtračních bublin na YouTube pomocí auditní techniky black-box sockpuppeting. V této studii předem naprogramovaní agenti působící jako uživatelé YouTube stimulovali systémy doporučování YouTube: nejprve sledovali sérii videí propagujících dezinformace (tvorba bublin) a poté sérii videí odhalujících dezinformace (praskání bublin). Mezitím agenti nahráli videa, která jim YouTube doporučil. Po ručním anotování těchto doporučení jsme byli schopni vyčíslit podíl dezinformativních videí mezi nimi. Výsledky potvrzují tvorbu filtračních bublin (i když ne ve všech situacích) a ukazují, že tyto bubliny lze prasknout sledováním věrohodného obsahu. Při přímém srovnání s předchozí studií nevidíme zlepšení v celkovém množství doporučených dezinformací.

Rok
2022
Strany
5349-5353
Sborník
Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence Sister Conferences Best Papers
Konference
The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence, Vienna, AT
ISBN
978-1-956792-00-3
Vydavatel
International Joint Conferences on Artificial Intelligence
Místo
Vienna, AT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12689,
  author = "Mat\'{u}\v{s} Tomlein and Branislav Pecher and Jakub \v{S}imko and Ivan Srba and R\'{o}bert M\'{o}ro and Elena \v{S}tefancov\'{a} and Michal Kompan and Andrea Hr\v{c}kov\'{a} and Juraj Podrou\v{z}ek and M\'{a}ria Bielikov\'{a}",
  title = "Black-box Audit of YouTube's Video Recommendation: Investigation of Misinformation Filter Bubble Dynamics",
  pages = "5349--5353",
  booktitle = "Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence Sister Conferences Best Papers",
  year = 2022,
  location = "Vienna, AT",
  publisher = "International Joint Conferences on Artificial Intelligence",
  ISBN = "978-1-956792-00-3",
  doi = "10.24963/ijcai.2022/749",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12689"
}
Nahoru