Detail publikace

AutoImplant 2020-First MICCAI Challenge on Automatic Cranial Implant Design

HEROUT Adam, KODYM Oldřich a ŠPANĚL Michal. AutoImplant 2020-First MICCAI Challenge on Automatic Cranial Implant Design. IEEE Transactions on Medical Imaging, roč. 40, č. 9, 2021, s. 2329-2342. ISSN 0278-0062. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9420655
Název česky
AutoImplant 2020 - První MICCAI Challenge pro automatický návrh kraniálních implantátů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

Algoritmická rozmanitost, Kraniální implantáty, Výsledky hodnocení, Plně automatizované

Abstrakt

Článek poskytuje přehled o soutěži MICCAI 2020 AutoImplant Challenge. Přístupy a publikace přijaté do soutěže jsou shrnuty a zdůrazněny jak společné trendy jednotlivých řešení, tak rozdílnost. Prezentované výsledky jsou diskutovány s ohledem na cíl výzvy: hledání levných, rychlých a plně automatizovaných řešení pro návrh kraniálních implantátů. Na základě zpětné vazby od spolupracujících neurochirurgů tento článek končí shrnutím otevřených problémů a požadavků na intraoperační použití. Kódy lze nalézt na https://github.com/Jianningli/tmi.

Rok
2021
Strany
2329-2342
Časopis
IEEE Transactions on Medical Imaging, roč. 40, č. 9, ISSN 0278-0062
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
DOI
UT WoS
000692208500013
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12701,
  author = "Adam Herout and Old\v{r}ich Kodym and Michal \v{S}pan\v{e}l",
  title = "AutoImplant 2020-First MICCAI Challenge on Automatic Cranial Implant Design",
  pages = "2329--2342",
  journal = "IEEE Transactions on Medical Imaging",
  volume = 40,
  number = 9,
  year = 2021,
  ISSN = "0278-0062",
  doi = "10.1109/TMI.2021.3077047",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12701"
}
Nahoru