Detail publikace

A Game for Crowdsourcing Adversarial Examples for False Information Detection

ČEGIŇ Ján. A Game for Crowdsourcing Adversarial Examples for False Information Detection. In: CEUR Workshop Proceedings. Vídeň: CEUR-WS.org, 2022, s. 13-25. ISSN 1613-0073. Dostupné z: https://ceur-ws.org/Vol-3275/paper2.pdf
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Čegiň Ján, Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

generování kontradiktorních dat, detekce falešných informací, hra s účelem, úkol lidské interakce, strojové učení

Abstrakt

Modely detekce falešných informací jsou náchylné k útokům protivníka. Taková náchylnost je kritickou slabinou detekčních modelů. Automatizované vytváření nepřátelských vzorků může nakonec pomoci rozšířit trénovací sady a vytvořit robustnější modely detekce. Automaticky generované vzorky protivníka však často nezachovají význam obsažený v původním textu, což vede ke ztrátě informací. Jsou potřeba generátory nepřátelských vzorků, které dokážou zachovat původní význam. Abychom prozkoumali vlastnosti, které by takové generátory měly mít, a abychom informovali o jejich budoucím designu, provedli jsme studii ke sběru nepřátelských vzorků od lidských agentů pomocí hry s určitým účelem (GWAP). Cílem hráče je upravovat daný tweet, dokud není detekční model oklamán, čímž se vytvoří nepřátelský vzorek. Kvalitativně jsme analyzovali shromážděné vzorky protivníků a identifikovali požadované vlastnosti/strategie, které by měl generátor zachovávání významu protivníka vykazovat. Tyto strategie jsou ověřeny na modelech detekce založených na transformátoru a modelech LSTM, aby se potvrdila jejich použitelnost na různých modelech. Na základě těchto zjištění navrhujeme nový generátorový přístup, který bude vykazovat požadované vlastnosti, aby bylo možné generovat vysoce kvalitní vzorky protivníků uchovávajících informace.

Rok
2022
Strany
13-25
Časopis
CEUR Workshop Proceedings, roč. 2022, č. 2022, ISSN 1613-0073
Sborník
CEUR Workshop Proceedings
Konference
The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence, Vienna, AT
Vydavatel
CEUR-WS.org
Místo
Vídeň, AT
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12734,
  author = "J\'{a}n \v{C}egi\v{n}",
  title = "A Game for Crowdsourcing Adversarial Examples for False Information Detection",
  pages = "13--25",
  booktitle = "CEUR Workshop Proceedings",
  journal = "CEUR Workshop Proceedings",
  volume = 2022,
  number = 2022,
  year = 2022,
  location = "V\'{i}de\v{n}, AT",
  publisher = "CEUR-WS.org",
  ISSN = "1613-0073",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12734"
}
Nahoru