Detail publikace

Unmanned Aerial Vehicle's Trajectory Optimization in Constrained Environments

NOVÁK Jiří a CHUDÝ Peter. Unmanned Aerial Vehicle's Trajectory Optimization in Constrained Environments. In: 33rd Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2022. Stockholm: International Council of the Aeronautical Sciences, 2022, s. 5682-5696. ISBN 978-1-7138-7116-3. ISSN 2958-4647. Dostupné z: https://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2022/data/papers/ICAS2022_0717_paper.pdf
Název česky
Optimalizace trajektorií pro bezpilotní letouny omezené prostředím
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

Gaussova pseudospektrální metoda, nelineární programování, optimální řízení, optimalizace trajektorie, bezpilotní letadlo

Abstrakt

Množství aplikací vícerotorových bezpilotních letounů se v posledních desetiletích razantně rozrostlo. Důvodem je jejich jednoduchá konstrukce a letové vlastnosti, což vede k jejich využití v oblastech jako je průzkum, letecké fotografování, transport nákladu nebo inspekce infrastruktury. Měnící se požadavky na misi vzhledem k cílové lokaci, kapacity nákladu, rychlosti nebo času letu kombinované s omezeními dané prostředím jako jsou bezletové zóny nebo terén mohou být těžko splnitelné bez použití moderních technik optimalizace trajektorií. Problémy optimalizace trajektorie jsou obvykle formulovány za pomoci teorie optimálního řízení. Pro řešení optimalizačních problému pro multirotorové drony obecné konfigurace bylo využito metod  přímé transkripce. Gaussova pseudospektrální metoda byla implementována, což umožnilo návrh softwaru pro optimalizaci trajektorií s omezujicími podmínkami dané prostředím. 

Rok
2022
Strany
5682-5696
Časopis
ICAS PROCEEDINGS, roč. 8, č. 11, ISSN 2958-4647
Sborník
33rd Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2022
Konference
33rd Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Stockholm, SE
ISBN
978-1-7138-7116-3
Vydavatel
International Council of the Aeronautical Sciences
Místo
Stockholm, SE
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12756,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Nov\'{a}k and Peter Chud\'{y}",
  title = "Unmanned Aerial Vehicle's Trajectory Optimization in Constrained Environments",
  pages = "5682--5696",
  booktitle = "33rd Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2022",
  journal = "ICAS PROCEEDINGS",
  volume = 8,
  number = 11,
  year = 2022,
  location = "Stockholm, SE",
  publisher = "International Council of the Aeronautical Sciences",
  ISBN = "978-1-7138-7116-3",
  ISSN = "2958-4647",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12756"
}
Nahoru