Detail publikace

Call-Sign Recognition and Understanding for Noisy Air-Traffic Transcripts Using Surveillance Information

BLATT Alexander, KOCOUR Martin, VESELÝ Karel, SZŐKE Igor a KLAKOW Dietrich. Call-Sign Recognition and Understanding for Noisy Air-Traffic Transcripts Using Surveillance Information. In: ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings. Singapore: IEEE Signal Processing Society, 2022, s. 8357-8361. ISBN 978-1-6654-0540-9. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9746301
Název česky
Rozpoznávání a porozumění volacím znakům pro přepis řeči v letectví s využitím radarových informací
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Blatt Alexander (UDS)
Kocour Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Klakow Dietrich (UDS)
URL
Abstrakt

Řízení letového provozu (ATC) spoléhá na komunikaci prostřednictvím řeči mezi pilotem a řídícím letového provozu (ATCO). Volací znak, jako jedinečný identifikátor pro každý let, se používá k oslovení konkrétního pilota ATCO. Vyjmutí volacího znaku z komunikace je problém kvůli hlučnému hlasovému kanálu ATC a dodatečnému šumu, který přináší přijímač. Nízký poměr signálu k šumu (SNR) v řeči vede k přepisům s vysokou chybovostí slov (WER). Navrhujeme nový systém rozpoznávání a porozumění volacím znakům (CRU), který řeší tento problém. Rozpoznávač je vyškolen k identifikaci volacích značek v hlučných přepisech ATC a jejich převodu do standardního formátu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Začleněním informací o sledování můžeme znásobit přesnost volacího znaku (CSA) až na faktor čtyři. Zavedené rozšíření dat přidává další výkon na přepisech vysokých WER a umožňuje přizpůsobení modelu neviditelným vzdušným prostorům.

Rok
2022
Strany
8357-8361
Sborník
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings
Konference
2022 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING (ICASSP), Singapore, SG
ISBN
978-1-6654-0540-9
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Singapore, SG
DOI
UT WoS
000864187908133
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12789,
  author = "Alexander Blatt and Martin Kocour and Karel Vesel\'{y} and Igor Sz\H{o}ke and Dietrich Klakow",
  title = "Call-Sign Recognition and Understanding for Noisy Air-Traffic Transcripts Using Surveillance Information",
  pages = "8357--8361",
  booktitle = "ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings",
  year = 2022,
  location = "Singapore, SG",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "978-1-6654-0540-9",
  doi = "10.1109/ICASSP43922.2022.9746301",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12789"
}
Nahoru