Detail publikace

On Elimination of Erasing Rules from E0S Grammars

HAVEL Martin a MEDUNA Alexander. On Elimination of Erasing Rules from E0S Grammars. Computer Science Journal of Moldova, roč. 30, č. 2, 2022, s. 135-147. ISSN 1561-4042. Dostupné z: http://www.math.md/publications/csjm/issues/v30-n2/
Název česky
O odstranění vymazávacích pravidel z E0S gramatik
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Havel Martin, Ing. (FIT VUT)
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek popisuje alternativní algoritmus pro odstranění vymazávacích pravidel z E0S gramatik. Oproti standardnímu způsobu eleminace vymazávacích pravidel z většiny gramatik podobných E0S gramatikám jako jsou bezkontextové gramatiky nevyžaduje tato metoda předpočítání symbolů derivujících prázdný řetězec. Navržený algoritmus je formálně dokázán. V závěru je diskutováno aplikování algoritmu na E0S gramatiky pracující semi-paralelním způsobem. Nakonec jsou formulovány dva otevřené problémy.

Rok
2022
Strany
135-147
Časopis
Computer Science Journal of Moldova, roč. 30, č. 2, ISSN 1561-4042
Vydavatel
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
DOI
UT WoS
000825309600001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12800,
  author = "Martin Havel and Alexander Meduna",
  title = "On Elimination of Erasing Rules from E0S Grammars",
  pages = "135--147",
  journal = "Computer Science Journal of Moldova",
  volume = 30,
  number = 2,
  year = 2022,
  ISSN = "1561-4042",
  doi = "10.56415/csjm.v30.08",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12800"
}
Nahoru