Detail publikace

Relationship between Height Growth in Adolescence and Dermatoglyphic Radioulnar Ridge Count Contrasts in the Children and Their Mothers

ČUTA Martin, POLCEROVÁ Lenka, KLÍMA Ondřej, ŠKULTÉTYOVÁ Anna, ZEMČÍK Pavel a KRÁLÍK Miroslav. Relationship between Height Growth in Adolescence and Dermatoglyphic Radioulnar Ridge Count Contrasts in the Children and Their Mothers. ANTHROPOLOGIE, roč. 60, č. 2, 2022, s. 1-10. ISSN 2570-9127. Dostupné z: http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/like.php?ID=2267
Název česky
Vztah mezi růstem výšky v dospívání a kontrasty počtů dermatoglyfických radioulnárních lišt u dětí a jejich matek
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Čuta Martin, Mgr., Ph.D. (MUNI)
Polcerová Lenka, Mgr. (MUNI)
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Škultétyová Anna (PřF MUNI)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Králík Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
URL
Klíčová slova

Prenatální pohlavní diferenciace, pubertální růst, modelování růstu, dermatoglyfika, radioulnární kontrasty

Abstrakt

Prenatální nastavení/programování lidského postnatálního růstu je nedostatečně prozkoumaná oblast, přestože účinky prenatálního programování na lidské tělo a jeho funkce jsou značné. Cílem této asociační studie bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi postnatálním růstem v adolescenci a dermatoglyfy jako domnělými markery prenatální pohlavní diferenciace. Vzorek je reprezentován daty získanými během tříleté semilongitudinální studie; celkový vzorek zahrnoval 166 účastníků. 83 účastníků byly děti ve věku 0-18 let (43 chlapců). Dospělé zastupovaly jejich maminky. Nedávno vyvinutá metoda založená na Functional Principal Component Analysis byla použita pro predikci jednotlivých růstových milníků adolescentů, včetně věku při maximální rychlosti, které byly korelovány s dermatoglyfickými kontrasty mezi prsty u studovaných dětí a jejich matek. Zjistili jsme, že vlastní dermatoglyfické rysy dětí více korelovaly s růstovými milníky u chlapců než u dívek, zatímco dermatoglyfické rysy matek více korelovaly s růstovými milníky dívek. Nejsilnější korelace často poskytovaly kontrasty vypočítané z počtu lišt na 2. nebo 4. prstu, které se zdají být nejtěsněji spojené s prenatálním určením pohlaví. Navzdory omezením této pilotní studie se jedná o první studii asociace mezi dermatoglyfy a postnatálním růstem v dospívání. Při posuzování v biologickém kontextu poskytují výsledky slibný základ pro hledání prenatálních původů variací v některých aspektech (načasování, rychlost) postnatálního růstu, které mohou být dále testovány a rozpracovány v budoucích nezávislých studiích.

Rok
2022
Strany
1-10
Časopis
ANTHROPOLOGIE, roč. 60, č. 2, ISSN 2570-9127
Vydavatel
Ústav Anthropos: Moravské zemské muzeum
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12802,
  author = "Martin \v{C}uta and Lenka Polcerov\'{a} and Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma and Anna \v{S}kult\'{e}tyov\'{a} and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Miroslav Kr\'{a}l\'{i}k",
  title = "Relationship between Height Growth in Adolescence and Dermatoglyphic Radioulnar Ridge Count Contrasts in the Children and Their Mothers",
  pages = "1--10",
  journal = "ANTHROPOLOGIE",
  volume = 60,
  number = 2,
  year = 2022,
  ISSN = "2570-9127",
  doi = "10.26720/anthro.22.06.08.1",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12802"
}
Nahoru