Detail publikace

On-the-Fly Calculation of Time-Averaged Acoustic Intensity in Time-Domain Ultrasound Simulations Using a k-Space Pseudospectral Method

KLEPÁRNÍK Petr, ZEMČÍK Pavel, TREEBY Bradley E. a JAROŠ Jiří. On-the-Fly Calculation of Time-Averaged Acoustic Intensity in Time-Domain Ultrasound Simulations Using a k-Space Pseudospectral Method. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, roč. 69, č. 10, 2022, s. 2917-2929. ISSN 1525-8955.
Název česky
Průběžný výpočet průměrné akustické intenzity v čase v ultrazvukových simulacích v časové oblasti pomocí k-space pseudospektrální metody
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klepárník Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Treeby Bradley E. (UCL)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

Průměrná akustická intenzita, komprese, cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě, k-Wave toolbox, ultrazvukové simulace

Abstrakt

Tento článek představuje metodu výpočtu průměrné akustické intenzity během ultrazvukové simulace pomocí nového přístupu, který využívá kompresi mezivýsledků.

Rok
2022
Strany
2917-2929
Časopis
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, roč. 69, č. 10, ISSN 1525-8955
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
DOI
UT WoS
000861442800021
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12807,
  author = "Petr Klep\'{a}rn\'{i}k and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and E. Bradley Treeby and Ji\v{r}\'{i} Jaro\v{s}",
  title = "On-the-Fly Calculation of Time-Averaged Acoustic Intensity in Time-Domain Ultrasound Simulations Using a k-Space Pseudospectral Method",
  pages = "2917--2929",
  journal = "IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control",
  volume = 69,
  number = 10,
  year = 2022,
  ISSN = "1525-8955",
  doi = "10.1109/TUFFC.2022.3199173",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12807"
}
Nahoru