Detail publikace

Does parental similarity degree affect the development of their offspring?

KONÍKOVÁ Linda, KRÁLÍK Miroslav, KLÍMA Ondřej a ČUTA Martin. Does parental similarity degree affect the development of their offspring?. Anthropologia integra, roč. 13, č. 1, 2022, s. 15-29. ISSN 1804-6657. Dostupné z: https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/issue/view/1849/598
Název česky
Má podobnost mezi rodiči vliv na vývoj jejich potomků?
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Koníková Linda, Mgr. (PřF MUNI)
Králík Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Čuta Martin, Mgr., Ph.D. (MUNI)
URL
Klíčová slova

asortativní párování; nenáhodné párování; výběr partnera; preference; podobnost; lidský obličej; růstová křivka; potomci

Abstrakt

Podobnost v obličeji a jiných tělesných charakteristikách se považuje za jeden z aspektů při volbě reprodukčního partnera u člověka. Navzdory skutečnosti, že míra rodičovské podobnosti může ovlivnit potomky již v raných fázích jejich prenatálního vývoje, jen velmi málo empirických studií se zatím zaměřilo na důsledky tohoto nenáhodného procesu. Tato studie měla tři cíle: (1) otestovat hypotézu tělesného asortativního párování u lidí, (2) najít vztah mezi fyzickou podobností rodičů a růstovými křivkami jejich potomků a (3) zjistit, jak rodičovská podobnost ovlivňuje růst potomstva. Podobnost rodičů ve fyzických znacích tak byla analyzována ve vztahu k deskriptorům růstových křivek jejich potomků (n = 184 trojic matka-otec-dítě z databáze Brněnské růstové studie). Ve srovnání s náhodně vytvořenými páry si skuteční partneři nebyli podobnější v žádném ze sledovaných znaků. Fyzické znaky však mezi partnery korelovaly (většinou kladně). Nalezené byly i vztahy mezi fyzickou podobností rodičů a deskriptory růstových křivek jejich potomků. Rodičovská podobnost v různých znacích však ovlivňovala růst potomků různým způsobem.

Rok
2022
Strany
15-29
Časopis
Anthropologia integra, roč. 13, č. 1, ISSN 1804-6657
Vydavatel
Masarykova universita
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12823,
  author = "Linda Kon\'{i}kov\'{a} and Miroslav Kr\'{a}l\'{i}k and Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma and Martin \v{C}uta",
  title = "Does parental similarity degree affect the development of their offspring?",
  pages = "15--29",
  journal = "Anthropologia integra",
  volume = 13,
  number = 1,
  year = 2022,
  ISSN = "1804-6657",
  doi = "10.5817/AI2022-1-15",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12823"
}
Nahoru