Detail publikace

Age, sex and positional variations in the human epidermal ridge breadth by multiple measurements on a crosssectional sample of schoolage children

KRÁLÍK Miroslav, KONÍKOVÁ Linda, ARSLAN Aysel, POLCEROVÁ Lenka, ČUTA Martin, HLOŽEK Martin a KLÍMA Ondřej. Age, sex and positional variations in the human epidermal ridge breadth by multiple measurements on a crosssectional sample of schoolage children. ANTHROPOLOGIE, roč. 60, č. 2, 2022, s. 379-402. ISSN 2570-9127. Dostupné z: http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/article.php?ID=2372
Název česky
Věkové, pohlavní a polohové variace v šířce lidské epidermální lišty určené pomocí několika měření na průřezovém vzorku dětí školního věku
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Králík Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
Koníková Linda, Mgr. (PřF MUNI)
Arslan Aysel, M.A. (KOC)
Polcerová Lenka, Mgr. (MUNI)
Čuta Martin, Mgr., Ph.D. (MUNI)
Hložek Martin, Mgr., Ph.D. (FJFI ČVUT)
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

Šířka epidermální lišty, Odhad věku, Odhad pohlaví, Dermatoglyfy

Abstrakt

Řada studií použila měření hustoty epidermálních lišt na otiscích lidských prstů (nebo průměrné šířky epidermálních lišt, pokud je hodnota vyjádřena obráceně) jako metriku pro odhad věku původce otisku v době růstu a pohlaví v době dospělosti. Metodologicky nevyřešenou otázkou je, jak počet hřebenů měřených dohromady v rámci jednoho úseku (nebo délka úsečky, přes kterou se hřebeny počítají) ovlivňuje výsledky. V této studii jsme proto zjišťovali, jak počet hřebenů měřených dohromady v rámci jednoho segmentu a počet zprůměrovaných segmentů na subjekt při zprůměrování ovlivňují výsledné hodnoty průměrné šířky epidermálních lišt. Dále jsme zkoumali, jak se v tomto ohledu liší různé oblasti na lidských prstech a dlaních. Na průřezovém vzorku 90 školních dětí (45 dívek a 45 chlapců, věkové rozmezí od 6 do 16 let) z jižní Moravy jsme porovnávali rozdíly v šířce epidermální lišty v 29 různých oblastech ruky, zejména z hlediska míry věkových rozdílů. Výsledky ukazují, že jednotlivé oblasti na ruce se významně liší vlivem věku, což může mít důsledky pro odhad věku a pohlaví na základě těchto měření šířky epidermální lišty. Schopnost statisticky rozlišit skupiny podle věku nebo pohlaví je však ovlivněna počtem měřicích jednotek (hřebenů, otisků prstů) použitých k výpočtu průměrné šířky epidermální lišty. V budoucím výzkumu by proto bylo vhodné zavést výpočet s intervalovými odhady MRB nebo hierarchický přístup zohledňující přímo jednotlivé epidermální lišty.

Rok
2022
Strany
379-402
Časopis
ANTHROPOLOGIE, roč. 60, č. 2, ISSN 2570-9127
Vydavatel
Ústav Anthropos: Moravské zemské muzeum
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12841,
  author = "Miroslav Kr\'{a}l\'{i}k and Linda Kon\'{i}kov\'{a} and Aysel Arslan and Lenka Polcerov\'{a} and Martin \v{C}uta and Martin Hlo\v{z}ek and Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma",
  title = "Age, sex and positional variations in the human epidermal ridge breadth by multiple measurements on a crosssectional sample of schoolage children",
  pages = "379--402",
  journal = "ANTHROPOLOGIE",
  volume = 60,
  number = 2,
  year = 2022,
  ISSN = "2570-9127",
  doi = "10.26720/anthro.22.09.26.1",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12841"
}
Nahoru