Detail publikace

Correction of AFM data artifacts using a convolutional neural network trained with synthetically generated data

KOCUR Viktor, HEGROVÁ Veronika, PATOČKA Marek, NEUMAN Jan a HEROUT Adam. Correction of AFM data artifacts using a convolutional neural network trained with synthetically generated data. Ultramicroscopy, roč. 246, č. 1, 2023, s. 113666-113666. ISSN 0304-3991. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304399122001851?via%3Dihub
Název česky
Korekce artefaktů v AFM datech pomocí CNN naučených na syntetických datech
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Kocur Viktor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hegrová Veronika, Ing. (NenoVision)
Patočka Marek, Bc. (NenoVision)
Neuman Jan, Ing., Ph.D. (NenoVision)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

AFM mikroskopie je ze své podstaty zatížena chybami měření. Článek přichází s řešením, jak chyby kompenzovat pomocí technik strojového učení. Protože je obtížné pořizovat větší datové sady nutné pro učení konvolučních neuronových sítí, článek prezentuje metodologii, jak generovat syntetická data. Experimentální vyhodnocení ukazuje, že navržený přístup ke kompenzaci chyb i ke generování syntetických dat je funkční a překonává existující přístupy.

Rok
2023
Strany
113666-113666
Časopis
Ultramicroscopy, roč. 246, č. 1, ISSN 0304-3991
DOI
UT WoS
000917791400001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12911,
  author = "Viktor Kocur and Veronika Hegrov\'{a} and Marek Pato\v{c}ka and Jan Neuman and Adam Herout",
  title = "Correction of AFM data artifacts using a convolutional neural network trained with synthetically generated data",
  pages = "113666--113666",
  journal = "Ultramicroscopy",
  volume = 246,
  number = 1,
  year = 2023,
  ISSN = "0304-3991",
  doi = "10.1016/j.ultramic.2022.113666",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12911"
}
Nahoru