Detail publikace

Využití PERO OCR při přepisu rukopisů

DVOŘÁKOVÁ Martina, HRADIŠ Michal, ŽABIČKA Petr, KOHÚT Jan, KIŠŠ Martin a BENEŠ Karel. Využití PERO OCR při přepisu rukopisů. Archivní časopis, roč. 72, č. 1, 2022, s. 14-27. ISSN 0004-0398.
Název anglicky
The use of PERO OCR in Manuscript Transcription
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Dvořáková Martina, Bc. ()
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Žabička Petr, Ing. (MZK)
Kohút Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kišš Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Beneš Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova

Rukopisy, Kurrent, rozpoznávání ručně psaného písma, PERO OCR, případová studie

Abstrakt


Základním předpokladem pro automatické zpracování ručně psaných dokumentů je kvalitní přepis jejich obsahu. Tento článek představuje nástroje pro automatický přepis dokumentů vyvíjené v projektu PERO spolu s webovou aplikací pro efektivní manuální korekce. Případová studie využití těchto nástrojů ukázala výraznou úsporu času při vytváření přepisů starších rukopisů bez negativního vlivu na kvalitu těchto přepisů. Zároveň analýza největších dokumentů zpracovaných a opravených uživateli webové aplikace PERO-OCR v posledních dvou letech ukazuje, že chybovost u dobře čitelných českých rukopisů se pohybuje od 1 % do 4 %, což může být pro mnoho účelů dostatečné. 

Rok
2022
Strany
14-27
Časopis
Archivní časopis, roč. 72, č. 1, ISSN 0004-0398
Kniha
Archivní časopis
Vydavatel
Ministerstvo vnitra České republiky
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12914,
  author = "Martina Dvo\v{r}\'{a}kov\'{a} and Michal Hradi\v{s} and Petr \v{Z}abi\v{c}ka and Jan Koh\'{u}t and Martin Ki\v{s}\v{s} and Karel Bene\v{s}",
  title = "Vyu\v{z}it\'{i} PERO OCR p\v{r}i p\v{r}episu rukopis\r{u}",
  pages = "14--27",
  booktitle = "Archivn\'{i} \v{c}asopis",
  journal = "Archivn\'{i} \v{c}asopis",
  volume = 72,
  number = 1,
  year = 2022,
  location = "Praha, CZ",
  ISSN = "0004-0398",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12914"
}
Nahoru